Wie geen verzekering kan krijgen, of enkel voor een heel hoge premie, kan aankloppen bij het Tariferingsbureau. Gebruikers kunnen hun dossier insturen en als aan alle voorwaarden voldaan is, stelt het Tariferingsbureau een offerte voor. Dat gebeurde in de periode november 2012-oktober 2013 21.855 keer, 19,7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen werden 17.418 offertes aangeboden. Leton ziet voor die nieuwe stijging verschillende verklaringen. In de eerste plaats het feit dat, met een elektronisch formulier, de aanvraag makkelijker geworden is. "Daarnaast is er natuurlijk de crisis. Het is geen toeval dat de stijging begonnen is in 2008. Sindsdien is ook het aantal dossiers gestegen waarbij wanbetaling in het spel was. In 2005 ging het nog om 13 procent, in 2013 om 18 procent." De afgelopen jaren is de bonus-malusgraad van de aanvragers ook gedaald. "In 2006 lag die op 13,5, in 2010 op 12,7. De cijfers vanaf 2011 kan ik hiermee niet vergelijken." Het Tariferingsbureau draait met verlies. "Maar dat is ook de filosofie van het systeem", zegt Leton. "De verliezen worden bijgepast door alle maatschappijen die in België op de markt aanwezig zijn." (Belga)

Wie geen verzekering kan krijgen, of enkel voor een heel hoge premie, kan aankloppen bij het Tariferingsbureau. Gebruikers kunnen hun dossier insturen en als aan alle voorwaarden voldaan is, stelt het Tariferingsbureau een offerte voor. Dat gebeurde in de periode november 2012-oktober 2013 21.855 keer, 19,7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen werden 17.418 offertes aangeboden. Leton ziet voor die nieuwe stijging verschillende verklaringen. In de eerste plaats het feit dat, met een elektronisch formulier, de aanvraag makkelijker geworden is. "Daarnaast is er natuurlijk de crisis. Het is geen toeval dat de stijging begonnen is in 2008. Sindsdien is ook het aantal dossiers gestegen waarbij wanbetaling in het spel was. In 2005 ging het nog om 13 procent, in 2013 om 18 procent." De afgelopen jaren is de bonus-malusgraad van de aanvragers ook gedaald. "In 2006 lag die op 13,5, in 2010 op 12,7. De cijfers vanaf 2011 kan ik hiermee niet vergelijken." Het Tariferingsbureau draait met verlies. "Maar dat is ook de filosofie van het systeem", zegt Leton. "De verliezen worden bijgepast door alle maatschappijen die in België op de markt aanwezig zijn." (Belga)