In het Middelheimziekenhuis rijdt al een externe ambulancier mee voor ZNA-ritten. De directie wil dat systeem mee veralgemenen naar het Stuivenberg- en het Jan Palfijnziekenhuis. Overleg donderdagavond mislukte, waarop een stakingsaanzegging werd ingediend. Volgens vakbond LBC-NVK (ACV) zet de maatregel kwaad bloed bij het personeel. "Een ambulancier doet niet hetzelfde werk als het personeel en dat verplaatst werk naar de spoeddienst. Ook de tijdswinst is maar beperkt", zegt secretaris Olivier Remy. "De operatie zou bedoeld zijn om meer volk op de spoeddienst te krijgen, maar in de praktijk komt het wellicht neer op een besparingsoperatie." De directie meent dat het om een gelijkschakeling van de aanpak gaat en ontkent dat het een besparingsmaatregel is. "Gezien het toenemende aantal patiëntencontacten en werk willen we meer verplegend personeel naar de spoeddiensten", zegt ZNA-woordvoerder Renée Willems, "We begrijpen dat sommige mensen, die misschien bewust kozen voor die eerstelijnshulp, plots naar de spoeddienst zelf moeten. We begrijpen dat, maar de verpleegkundige wordt op spoed ingezet, omdat er daar handen te kort zijn. We weten dat een ambulancier niet hetzelfde werk doet als een verpleegkundige, maar naar medisch-kritische cases wordt een MUG-team met arts én verpleegkundige gestuurd. Andere interventies, daar maken vijf minuten extra voor bijvoorbeeld een bloedprik minder uit." Vanaf 14 maart is er de mogelijkheid van een staking, maar de vakbond garandeert dat er te allen tijde een minimumbezetting is die de kwaliteit voor de patiënten waarborgt. Mogelijk komt er in de tussentijd nog een verzoeningspoging met de sociaal bemiddelaar. De directie stelt open te staan voor overleg. (Belga)

In het Middelheimziekenhuis rijdt al een externe ambulancier mee voor ZNA-ritten. De directie wil dat systeem mee veralgemenen naar het Stuivenberg- en het Jan Palfijnziekenhuis. Overleg donderdagavond mislukte, waarop een stakingsaanzegging werd ingediend. Volgens vakbond LBC-NVK (ACV) zet de maatregel kwaad bloed bij het personeel. "Een ambulancier doet niet hetzelfde werk als het personeel en dat verplaatst werk naar de spoeddienst. Ook de tijdswinst is maar beperkt", zegt secretaris Olivier Remy. "De operatie zou bedoeld zijn om meer volk op de spoeddienst te krijgen, maar in de praktijk komt het wellicht neer op een besparingsoperatie." De directie meent dat het om een gelijkschakeling van de aanpak gaat en ontkent dat het een besparingsmaatregel is. "Gezien het toenemende aantal patiëntencontacten en werk willen we meer verplegend personeel naar de spoeddiensten", zegt ZNA-woordvoerder Renée Willems, "We begrijpen dat sommige mensen, die misschien bewust kozen voor die eerstelijnshulp, plots naar de spoeddienst zelf moeten. We begrijpen dat, maar de verpleegkundige wordt op spoed ingezet, omdat er daar handen te kort zijn. We weten dat een ambulancier niet hetzelfde werk doet als een verpleegkundige, maar naar medisch-kritische cases wordt een MUG-team met arts én verpleegkundige gestuurd. Andere interventies, daar maken vijf minuten extra voor bijvoorbeeld een bloedprik minder uit." Vanaf 14 maart is er de mogelijkheid van een staking, maar de vakbond garandeert dat er te allen tijde een minimumbezetting is die de kwaliteit voor de patiënten waarborgt. Mogelijk komt er in de tussentijd nog een verzoeningspoging met de sociaal bemiddelaar. De directie stelt open te staan voor overleg. (Belga)