Vasco is een gekende radiatorenproducent waar zo'n 280 mensen werken. Het bedrijf doet het goed, maar moet gezien de wereldwijde economische crisis toch enkele besparingen doorvoeren. Daarbij zullen zo'n 26 mensen moeten vertrekken, waarvan 14 op termijn met brugpensioen zullen kunnen gaan en het aantal naakte ontslagen dus beperkt blijft. De vakbonden hebben niet opgeroepen om rond deze beslissing actie te voeren. Maar bij de communicatie van deze beslissing woensdag, is een conflict in de werkplaats tussen directie en werknemers geëscaleerd tot een staking. Vakbonden en directie zitten momenteel nog samen om de verhitte gemoederen te bedaren en het bedrijf tegen donderdag opnieuw operationeel te krijgen. (JDH)

Vasco is een gekende radiatorenproducent waar zo'n 280 mensen werken. Het bedrijf doet het goed, maar moet gezien de wereldwijde economische crisis toch enkele besparingen doorvoeren. Daarbij zullen zo'n 26 mensen moeten vertrekken, waarvan 14 op termijn met brugpensioen zullen kunnen gaan en het aantal naakte ontslagen dus beperkt blijft. De vakbonden hebben niet opgeroepen om rond deze beslissing actie te voeren. Maar bij de communicatie van deze beslissing woensdag, is een conflict in de werkplaats tussen directie en werknemers geëscaleerd tot een staking. Vakbonden en directie zitten momenteel nog samen om de verhitte gemoederen te bedaren en het bedrijf tegen donderdag opnieuw operationeel te krijgen. (JDH)