Begin maart werd de intentie aangekondigd om op de site in Laarne de afdeling Fabrics te sluiten en een aantal werknemers te ontslaan bij Microfibres. Het Amerikaanse bedrijf niet langer basisweefsel produceren in België, maar zou ze invoeren vanuit zusterfabrieken in de Verenigde Staten. In totaal staan 46 banen op de tocht. Op 17 april bezorgden de bonden de directie een eindverklaring om de eerste fase van de wet-Renault te kunnen beëindigen. Ze gaan akkoord met herstructureringen, maar pleiten ervoor beide afdelingen in Laarne open te houden. Op die eindverklaring kwam nog geen enkele reactie. "Dit getuigt van een totaal gebrek aan respect ten aanzien van de werknemers", stelt De Clercq in een persbericht. Het personeel legde ook enkele keren spontaan het werk neer, maar op vraag van de vakbonden werd de productie telkens weer opgestart. "We hebben als vakbonden steeds geprobeerd een staking te vermijden, maar de druk van het personeel wordt te hoog", aldus nog de vakbondsman. (Belga)

Begin maart werd de intentie aangekondigd om op de site in Laarne de afdeling Fabrics te sluiten en een aantal werknemers te ontslaan bij Microfibres. Het Amerikaanse bedrijf niet langer basisweefsel produceren in België, maar zou ze invoeren vanuit zusterfabrieken in de Verenigde Staten. In totaal staan 46 banen op de tocht. Op 17 april bezorgden de bonden de directie een eindverklaring om de eerste fase van de wet-Renault te kunnen beëindigen. Ze gaan akkoord met herstructureringen, maar pleiten ervoor beide afdelingen in Laarne open te houden. Op die eindverklaring kwam nog geen enkele reactie. "Dit getuigt van een totaal gebrek aan respect ten aanzien van de werknemers", stelt De Clercq in een persbericht. Het personeel legde ook enkele keren spontaan het werk neer, maar op vraag van de vakbonden werd de productie telkens weer opgestart. "We hebben als vakbonden steeds geprobeerd een staking te vermijden, maar de druk van het personeel wordt te hoog", aldus nog de vakbondsman. (Belga)