Door een reorganisatie bij de FOD Financiën zouden tegen april 2013 verschillende diensten uit de streek op de Campus Luitenant Coppens in Brasschaat ondergebracht worden. Het personeel in Malle is echter bezorgd over de bereikbaarheid van de nieuwe standplaats en legde daarom woensdagvoormiddag het werk neer. "Het personeel zal met het openbaar vervoer gemiddeld anderhalf uur onderweg zijn, omdat er over Antwerpen gereden moet worden," zegt syndicaal vrijgestelde voor ACOD Peter Veltmans "Er zijn ook geen autoparkeerplaatsen voorzien, voor wie al door de file wil komen." Volgens de vakbond leidt de verhuis tot een blinde vlek in de streek rond Malle. Ook belastingplichtigen zullen zich verder moeten verplaatsen. Myriam Goetstouwers van ACV Openbare Diensten begrijpt het principe van de centralisatie, dat kadert in de Copernicushervorming past, maar vindt dat die niet ten koste mag gaan van het personeel. Na de actie werd er samengezeten met een Basisoverlegcomité dat toekijkt op de verhuisplannen. Een voorstel voor het gebruik van de leegstaande rijkswachtkazerne aan de Antwerpsesteenweg werd volgens de bonden positief onthaald. Daarop werd aan de directie van de FOD Financiën gevraagd om die piste alsnog te onderzoeken. Verdere acties worden niet uitgesloten, als de piste niet "met bekwame spoed" wordt uitgediept. (ANA)

Door een reorganisatie bij de FOD Financiën zouden tegen april 2013 verschillende diensten uit de streek op de Campus Luitenant Coppens in Brasschaat ondergebracht worden. Het personeel in Malle is echter bezorgd over de bereikbaarheid van de nieuwe standplaats en legde daarom woensdagvoormiddag het werk neer. "Het personeel zal met het openbaar vervoer gemiddeld anderhalf uur onderweg zijn, omdat er over Antwerpen gereden moet worden," zegt syndicaal vrijgestelde voor ACOD Peter Veltmans "Er zijn ook geen autoparkeerplaatsen voorzien, voor wie al door de file wil komen." Volgens de vakbond leidt de verhuis tot een blinde vlek in de streek rond Malle. Ook belastingplichtigen zullen zich verder moeten verplaatsen. Myriam Goetstouwers van ACV Openbare Diensten begrijpt het principe van de centralisatie, dat kadert in de Copernicushervorming past, maar vindt dat die niet ten koste mag gaan van het personeel. Na de actie werd er samengezeten met een Basisoverlegcomité dat toekijkt op de verhuisplannen. Een voorstel voor het gebruik van de leegstaande rijkswachtkazerne aan de Antwerpsesteenweg werd volgens de bonden positief onthaald. Daarop werd aan de directie van de FOD Financiën gevraagd om die piste alsnog te onderzoeken. Verdere acties worden niet uitgesloten, als de piste niet "met bekwame spoed" wordt uitgediept. (ANA)