Voor de uitwerking van zijn toekomstvisie startte De Backer vorig jaar met een groots participatietraject waar alle stakeholders konden meedenken over de toekomst van de Noordzee. Die nota is er nu, maar op vraag van alle partners en belanghebbenden zorgt De Backer nu ook voor een vervolgtraject met de oprichting van een denktank, Thinktank North Sea.

Het doel is drieledig. Zo moet de denktank zorgen voor draagvlakverbreding en afstemming voor thema's met betrekking tot de Noordzee. Daarnaast moet hij een broedkamer zijn voor visievorming over de Noordzee en tot slot moet de denktank zorgen voor het formuleren van wetenschappelijk onderbouwd advies voor alle thema's die betrekking hebben tot het marien gebied.

'Het opzet is om jaarlijks een oproep voor thema's te lanceren via de website en mailings en rond de geselecteerde thema's werkgroepen in te richten of workshops, studienamiddagen en/of andere evenementen te organiseren. Voor de werking van deze denktank heb ik reeds een eerste startbudget vrijgemaakt en ook OD Natuur/KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) en het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) zullen een bijdrage leveren door de in-kind inzet van personeel', aldus De Backer. 'Als wetenschapper kan ik niet anders dan dit beleid baseren op wetenschappelijke kennis en objectieve onderbouwing.'

Voor de uitwerking van zijn toekomstvisie startte De Backer vorig jaar met een groots participatietraject waar alle stakeholders konden meedenken over de toekomst van de Noordzee. Die nota is er nu, maar op vraag van alle partners en belanghebbenden zorgt De Backer nu ook voor een vervolgtraject met de oprichting van een denktank, Thinktank North Sea. Het doel is drieledig. Zo moet de denktank zorgen voor draagvlakverbreding en afstemming voor thema's met betrekking tot de Noordzee. Daarnaast moet hij een broedkamer zijn voor visievorming over de Noordzee en tot slot moet de denktank zorgen voor het formuleren van wetenschappelijk onderbouwd advies voor alle thema's die betrekking hebben tot het marien gebied. 'Het opzet is om jaarlijks een oproep voor thema's te lanceren via de website en mailings en rond de geselecteerde thema's werkgroepen in te richten of workshops, studienamiddagen en/of andere evenementen te organiseren. Voor de werking van deze denktank heb ik reeds een eerste startbudget vrijgemaakt en ook OD Natuur/KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) en het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) zullen een bijdrage leveren door de in-kind inzet van personeel', aldus De Backer. 'Als wetenschapper kan ik niet anders dan dit beleid baseren op wetenschappelijke kennis en objectieve onderbouwing.'