Volgens Jean Deboutte, directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld, moet de invloed van de coronacrisis op de staatsschuld nog niet te hoog ingeschat worden in maart, maar zullen de effecten in april en mei wel duidelijk merkbaar worden. Door het uitstel van betalingen en belastingen dat toegekend werd, zullen inkomsten tijdelijk wegvallen. 'Maar uitstel is geen afstel, in principe zou dit dan nadien gerecupereerd moeten worden', aldus Deboutte.

Aan de uitgavenkant staat er wel een toename van de werkloosheidsuitkeringen. Om de impact van de komende weken op te vangen heeft de staat vorige week in een keer 8 miljard euro geleend. Dat gebeurde aan nagenoeg een nulrente. 'Die lening heeft ons geen geld gekost, en op korte termijn zijn we nu goed voorbereid. Daarna kunnen we nog andere maatregelen nemen', aldus Deboutte. 'Maar om een precies scenario voor de komende maanden te kennen is het nog te vroeg.'

Volgens Jean Deboutte, directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld, moet de invloed van de coronacrisis op de staatsschuld nog niet te hoog ingeschat worden in maart, maar zullen de effecten in april en mei wel duidelijk merkbaar worden. Door het uitstel van betalingen en belastingen dat toegekend werd, zullen inkomsten tijdelijk wegvallen. 'Maar uitstel is geen afstel, in principe zou dit dan nadien gerecupereerd moeten worden', aldus Deboutte. Aan de uitgavenkant staat er wel een toename van de werkloosheidsuitkeringen. Om de impact van de komende weken op te vangen heeft de staat vorige week in een keer 8 miljard euro geleend. Dat gebeurde aan nagenoeg een nulrente. 'Die lening heeft ons geen geld gekost, en op korte termijn zijn we nu goed voorbereid. Daarna kunnen we nog andere maatregelen nemen', aldus Deboutte. 'Maar om een precies scenario voor de komende maanden te kennen is het nog te vroeg.'