"Sinds 9 uur vanochtend staat er een stakingspost van 40 werknemers. De ploegen zijn blijven buitenstaan en uiteindelijk naar huis gegaan", zegt vakbondssecretaris Angeline Van Den Rijse (ABVV) namens het gemeenschappelijk vakbondsfront. "Er zullen ook posten staan om half 2 en om 23.00 uur." Er is een veiligheidsploeg aan de slag, maar de productie in de polymeerfabriek zal vandaag stilvallen. De actie komt er nadat op 6 december onderhandelingen afsprongen omdat het chemiebedrijf volgens de vakbonden de brutolonen van de ongeveer 160 personeelsleden weigert te verbeteren. "Wij verwachten dat de directie met ons rond de tafel gaat zitten om een budget te voorzien voor loonsverhogingen, " vervolgt Van Den Rijse. Volgens de bonden bedraagt de loonkost slechts 6 procent van de totale kosten en daalde de loonkost de afgelopen jaren (-4 procent in 2012). "Een verhoging van het brutoloon zal niet leiden tot een verhoging van de totale loonkost en is bijgevolg niet strijdig met de loonwet", klinkt het. Verder wordt gesteld dat het bedrijf in 2011 en 2012 meer dan 2,5 miljoen euro aan RSZ-verminderingen zou gekregen hebben. De productie zou in de laatste dertig jaar een vijfde gestegen zijn, terwijl de totale tewerkstelling met 46 procent is afgenomen. Ook de inzet van de notionele intrestaftrek waarbij op 2,7 miljard euro aan winsten volgens de bonden 0 euro vennootschapsbelastingen is betaald, valt niet in goede aarde. (Belga)

"Sinds 9 uur vanochtend staat er een stakingspost van 40 werknemers. De ploegen zijn blijven buitenstaan en uiteindelijk naar huis gegaan", zegt vakbondssecretaris Angeline Van Den Rijse (ABVV) namens het gemeenschappelijk vakbondsfront. "Er zullen ook posten staan om half 2 en om 23.00 uur." Er is een veiligheidsploeg aan de slag, maar de productie in de polymeerfabriek zal vandaag stilvallen. De actie komt er nadat op 6 december onderhandelingen afsprongen omdat het chemiebedrijf volgens de vakbonden de brutolonen van de ongeveer 160 personeelsleden weigert te verbeteren. "Wij verwachten dat de directie met ons rond de tafel gaat zitten om een budget te voorzien voor loonsverhogingen, " vervolgt Van Den Rijse. Volgens de bonden bedraagt de loonkost slechts 6 procent van de totale kosten en daalde de loonkost de afgelopen jaren (-4 procent in 2012). "Een verhoging van het brutoloon zal niet leiden tot een verhoging van de totale loonkost en is bijgevolg niet strijdig met de loonwet", klinkt het. Verder wordt gesteld dat het bedrijf in 2011 en 2012 meer dan 2,5 miljoen euro aan RSZ-verminderingen zou gekregen hebben. De productie zou in de laatste dertig jaar een vijfde gestegen zijn, terwijl de totale tewerkstelling met 46 procent is afgenomen. Ook de inzet van de notionele intrestaftrek waarbij op 2,7 miljard euro aan winsten volgens de bonden 0 euro vennootschapsbelastingen is betaald, valt niet in goede aarde. (Belga)