De gouverneurs konden niet zeggen hoe Obama zal stemmen. Eind januari werd een belangrijke mijlpaal bereikt toen een Amerikaanse overheidsdienst bekendmaakte dat de geplande aanleg van een lange oliepijpleiding van Canada naar de Verenigde Staten geen grote gevolgen voor het klimaat zal hebben. Obama heeft gezegd het project niet te zullen goedkeuren als de pijpleiding zou bijdragen tot meer CO2-uitstoot. Met Keystone is 5,4 miljard dollar (3,9 miljard euro) gemoeid en het goedkeuringsproces voor het project duurt al ruim 5 jaar. Milieuactivisten stellen dat Keystone tot meer broeikasgas in de lucht zal leiden. (Belga)

De gouverneurs konden niet zeggen hoe Obama zal stemmen. Eind januari werd een belangrijke mijlpaal bereikt toen een Amerikaanse overheidsdienst bekendmaakte dat de geplande aanleg van een lange oliepijpleiding van Canada naar de Verenigde Staten geen grote gevolgen voor het klimaat zal hebben. Obama heeft gezegd het project niet te zullen goedkeuren als de pijpleiding zou bijdragen tot meer CO2-uitstoot. Met Keystone is 5,4 miljard dollar (3,9 miljard euro) gemoeid en het goedkeuringsproces voor het project duurt al ruim 5 jaar. Milieuactivisten stellen dat Keystone tot meer broeikasgas in de lucht zal leiden. (Belga)