Het Planbureau gaat nu uit van een jaarinflatie van 2,6 procent dit jaar en van 1,5 procent in 2013. Vorige maand was er nog sprake van respectievelijk 2,7 en 1,6 procent. De spilindex zou volgens de nieuwe vooruitzichten pas in januari volgend jaar worden overschreden, en niet in december zoals vorige maand voorspeld. Als gevolg van die overschrijding zouden de sociale uitkeringen in februari en de weddes van het overheidspersoneel in maart stijgen met 2 pct. Er zou geen tweede overschrijding van de spilindex zijn in 2013. Het Planbureau heeft de voorbije maanden de inflatievooruitzichten stelselmatig verlaagd. In maart werd er nog een jaarinflatie van 3 procent voorspeld en een spilindexoverschrijding in september. (KAV)

Het Planbureau gaat nu uit van een jaarinflatie van 2,6 procent dit jaar en van 1,5 procent in 2013. Vorige maand was er nog sprake van respectievelijk 2,7 en 1,6 procent. De spilindex zou volgens de nieuwe vooruitzichten pas in januari volgend jaar worden overschreden, en niet in december zoals vorige maand voorspeld. Als gevolg van die overschrijding zouden de sociale uitkeringen in februari en de weddes van het overheidspersoneel in maart stijgen met 2 pct. Er zou geen tweede overschrijding van de spilindex zijn in 2013. Het Planbureau heeft de voorbije maanden de inflatievooruitzichten stelselmatig verlaagd. In maart werd er nog een jaarinflatie van 3 procent voorspeld en een spilindexoverschrijding in september. (KAV)