Het debat gisterenavond op Canvas rond de vraag of België nu echt in slechte papieren zit of niet leverde veel voorspelbare uitspraken op.

De deelnemers aan het debat waren Europees Commissaris Karel De Gucht, waarnemend eerste minister Yves Leterme, Bekaert-voorzitter Paul Buysse en de Leuvense hoogleraar economie Paul De Grauwe.

Toch viel er ook af en toe een opmerkelijke zinsnede te noteren. Zo stelde Yves Leterme naar het einde van het debat toe dat de eerste prioriteit op dit moment is dat er in het interprofessioneel akkoord dat stilaan zijn beslag zou moeten krijgen ernstig rekening zou moeten gehouden worden met de evolutie van onze positie "ten aanzien van Duitsland". Dus niet, zoals de wet op het behoud van het concurrentievermogen voorziet, ten aanzien van het gewogen gemiddelde van de drie buurlanden.

Tegenover Duitsland zitten onze loonkosten per eenheid product (dus rekening houdend met de productiviteit) met minstens 15% uit koers. De sociale partners delen blijkbaar Leterme's analyse niet.

Op basis van wat via de krant De Tijd deze morgen uitlekte, zou de loondeal binnen het interprofessioneel akkoord inhouden dat dit jaar enkel de indexaanpassingen zouden worden toegepast. Volgend jaar zou er volgens de sociale partners ruimte zijn voor een kleine reële loonstijging bovenop de index.

Zo deze laatste informatie klopt, kan dus nu al genoteerd worden dat er van de loonhandicap ten opzichte van Duitsland niks wordt goedgemaakt, integendeel zelfs.

Tevens mag dan ook opnieuw geconcludeerd worden dat de bezorgdheid om de tewerkstelling niet echt dominant aanwezig is bij de sociale partners.

In Trends van komende donderdag tonen we trouwens aan dat periodes zonder interprofessioneel akkoord veel meer loonmatiging voortbrengen dan periodes met een akkoord.

Het debat gisterenavond op Canvas rond de vraag of België nu echt in slechte papieren zit of niet leverde veel voorspelbare uitspraken op. De deelnemers aan het debat waren Europees Commissaris Karel De Gucht, waarnemend eerste minister Yves Leterme, Bekaert-voorzitter Paul Buysse en de Leuvense hoogleraar economie Paul De Grauwe. Toch viel er ook af en toe een opmerkelijke zinsnede te noteren. Zo stelde Yves Leterme naar het einde van het debat toe dat de eerste prioriteit op dit moment is dat er in het interprofessioneel akkoord dat stilaan zijn beslag zou moeten krijgen ernstig rekening zou moeten gehouden worden met de evolutie van onze positie "ten aanzien van Duitsland". Dus niet, zoals de wet op het behoud van het concurrentievermogen voorziet, ten aanzien van het gewogen gemiddelde van de drie buurlanden. Tegenover Duitsland zitten onze loonkosten per eenheid product (dus rekening houdend met de productiviteit) met minstens 15% uit koers. De sociale partners delen blijkbaar Leterme's analyse niet. Op basis van wat via de krant De Tijd deze morgen uitlekte, zou de loondeal binnen het interprofessioneel akkoord inhouden dat dit jaar enkel de indexaanpassingen zouden worden toegepast. Volgend jaar zou er volgens de sociale partners ruimte zijn voor een kleine reële loonstijging bovenop de index. Zo deze laatste informatie klopt, kan dus nu al genoteerd worden dat er van de loonhandicap ten opzichte van Duitsland niks wordt goedgemaakt, integendeel zelfs. Tevens mag dan ook opnieuw geconcludeerd worden dat de bezorgdheid om de tewerkstelling niet echt dominant aanwezig is bij de sociale partners. In Trends van komende donderdag tonen we trouwens aan dat periodes zonder interprofessioneel akkoord veel meer loonmatiging voortbrengen dan periodes met een akkoord.