Het overlevingspensioen, het pensioen dat men krijgt na het overlijden van de partner, wordt omgevormd tot een overgangsuitkering. Tijdens de periode van de overgangsuitkering kan de partner de beroepsactiviteiten verder zetten zonder inkomensplafond zodat de huidige inactiviteitsval wordt weggewerkt, zegt Jef Maes van ABVV. Als het van de sociale partners afhangt, tellen voortaan de laatste maanden van de loopbaan ook mee voor het pensioen. "Vroeger had men die periode nodig om het pensioen te berekenen maar dat is niet meer van toepassing. De laatste maanden van de loopbaan moeten meetellen bij de berekening van het pensioen", aldus Maes. Ook Marie-Helene Ska van ACV is tevreden met deze aanpassing. "Dit vormt een sterke toegevoegde waarde voor het pensioen", zegt Ska. Het overleg gebeurde in samenspraak met het kabinet van Alexander De Croo. "De minister is tevreden dat de sociale partners in het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen een unaniem positief advies hebben gegeven over een reeks belangrijke voorstellen, waaronder de hervorming van het overlevingspensioen tot een overgangsuitkering. De minister kan deze wetsontwerpen nu voorleggen aan de regering en het parlement", zegt woordvoerder Tom Meulenbergs. (Belga)

Het overlevingspensioen, het pensioen dat men krijgt na het overlijden van de partner, wordt omgevormd tot een overgangsuitkering. Tijdens de periode van de overgangsuitkering kan de partner de beroepsactiviteiten verder zetten zonder inkomensplafond zodat de huidige inactiviteitsval wordt weggewerkt, zegt Jef Maes van ABVV. Als het van de sociale partners afhangt, tellen voortaan de laatste maanden van de loopbaan ook mee voor het pensioen. "Vroeger had men die periode nodig om het pensioen te berekenen maar dat is niet meer van toepassing. De laatste maanden van de loopbaan moeten meetellen bij de berekening van het pensioen", aldus Maes. Ook Marie-Helene Ska van ACV is tevreden met deze aanpassing. "Dit vormt een sterke toegevoegde waarde voor het pensioen", zegt Ska. Het overleg gebeurde in samenspraak met het kabinet van Alexander De Croo. "De minister is tevreden dat de sociale partners in het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen een unaniem positief advies hebben gegeven over een reeks belangrijke voorstellen, waaronder de hervorming van het overlevingspensioen tot een overgangsuitkering. De minister kan deze wetsontwerpen nu voorleggen aan de regering en het parlement", zegt woordvoerder Tom Meulenbergs. (Belga)