In totaal zijn naar aanleiding van het actieplan Sociale Dumping 155 werven, 405 gedetacheerde werknemers en 62 buitenlandse zelfstandigen gecontroleerd. Vorig jaar werden per maand gemiddeld negentig werven betrapt, in februari 2014 waren dat er 135. Concreet zijn er bij 132 werknemers - vooral Polen, Roemenen en Portugezen - sterke vermoedens van sociale dumping, terwijl 123 anderen niet waren aangegeven. De inspectie stootte voorts op 231 gevallen van frauduleus gebruik van attesten, 6 inbreuken op de arbeidstijden en 43 inbreuken op de wettelijke verplichtingen voor werfmiddelen. Voor Crombez bewijzen de cijfers de nood aan een harde aanpak. Hij herinnert er ook aan dat de boetes op sociale dumping gestegen zijn tot maximum 36.000 euro per werknemer. (Belga)

In totaal zijn naar aanleiding van het actieplan Sociale Dumping 155 werven, 405 gedetacheerde werknemers en 62 buitenlandse zelfstandigen gecontroleerd. Vorig jaar werden per maand gemiddeld negentig werven betrapt, in februari 2014 waren dat er 135. Concreet zijn er bij 132 werknemers - vooral Polen, Roemenen en Portugezen - sterke vermoedens van sociale dumping, terwijl 123 anderen niet waren aangegeven. De inspectie stootte voorts op 231 gevallen van frauduleus gebruik van attesten, 6 inbreuken op de arbeidstijden en 43 inbreuken op de wettelijke verplichtingen voor werfmiddelen. Voor Crombez bewijzen de cijfers de nood aan een harde aanpak. Hij herinnert er ook aan dat de boetes op sociale dumping gestegen zijn tot maximum 36.000 euro per werknemer. (Belga)