Volgens Unizo wijzigt de vakbond "de door alle partners, dus ook ABVV zelf, gekozen werkwijze, met name het principe van vraag (door de regering) en antwoord (door de sociale partners)".Voor de ondernemersorganisatie blijven de afspraken inzake flexibiliteit essentieel, naast dossiers als lastenverlaging en de beheersing van de loonkosten. Ze roept op "om alsnog alles in het werk te stellen om sociale akkoorden tussen zo veel mogelijk sociale partners te bereiken".Onderhandelen onder dreiging van acties ten slotte is "onaanvaardbaar en contraproductief", aldus nog Unizo. (DLA)

Volgens Unizo wijzigt de vakbond "de door alle partners, dus ook ABVV zelf, gekozen werkwijze, met name het principe van vraag (door de regering) en antwoord (door de sociale partners)".Voor de ondernemersorganisatie blijven de afspraken inzake flexibiliteit essentieel, naast dossiers als lastenverlaging en de beheersing van de loonkosten. Ze roept op "om alsnog alles in het werk te stellen om sociale akkoorden tussen zo veel mogelijk sociale partners te bereiken".Onderhandelen onder dreiging van acties ten slotte is "onaanvaardbaar en contraproductief", aldus nog Unizo. (DLA)