Het conflict situeert zich in het station Charleroi-Sud. Een deel van het personeel, voornamelijk mensen actief in het sorteren van afval, genoot er tot nu toe een maandelijkse premie van zowat 50 euro. Maar op de laatste loonfiche (maart) bleek die som verdwenen te zijn, zonder enig overleg. Bij de vakbonden hekelt men een opeenstapeling van incidenten, idem voor de spoorlieden van het naburige station Châtelet. Op de verzoeningsvergadering van vorige vrijdag kregen de bonden geen verklaring voor het schrappen van de premie en werd de beslissing behouden, aldus CGSP Cheminots. Zonder doorbraak in het dossier zijn er op 22 april acties mogelijk bij de NMBS in de regio Charleroi. (Belga)

Het conflict situeert zich in het station Charleroi-Sud. Een deel van het personeel, voornamelijk mensen actief in het sorteren van afval, genoot er tot nu toe een maandelijkse premie van zowat 50 euro. Maar op de laatste loonfiche (maart) bleek die som verdwenen te zijn, zonder enig overleg. Bij de vakbonden hekelt men een opeenstapeling van incidenten, idem voor de spoorlieden van het naburige station Châtelet. Op de verzoeningsvergadering van vorige vrijdag kregen de bonden geen verklaring voor het schrappen van de premie en werd de beslissing behouden, aldus CGSP Cheminots. Zonder doorbraak in het dossier zijn er op 22 april acties mogelijk bij de NMBS in de regio Charleroi. (Belga)