Aanleiding van het conflict was een geplande reorganisatie die volgens de vakbond te veel en te eenzijdig in personeelskosten snoeide. De kritiek ging ook richting een duur crisismanagement van de organisatie, die veel Vlaams subsidiegeld verloor nadat het haar interne werking had aangepast. Het nieuwe akkoord beperkt de besparingen op personeelskosten. Reeds ontslagen werknemers zullen een verbrekingsvergoeding en outplacementbegeleiding krijgen. "Daartegenover staan nu andere besparingen", klinkt het evenwel, "zoals de overname en een volledige tenlasteneming van een deelwerking van De Stobbe door Bond Zonder Naam (BZN)". Voorts zal BZN voorzien in een financiële tussenkomst voor de inzet van een crisismanager, in afwachting van de selectie van een nieuwe directeur. Ten slotte wil men De Stobbe volledig financieel onafhankelijk maken en wordt onderzocht of men zelf fiscale attesten voor giften kan uitschrijven. Het geheel van de veranderingen zal door een tijdelijke werkgroep begeleid worden. "Het personeel van De Stobbe is tevreden over de bereikte resultaten. Het sociaal akkoord legt de basis voor de noodzakelijke hervorming van De Stobbe", klinkt het bij de bediendenbond. (Belga)

Aanleiding van het conflict was een geplande reorganisatie die volgens de vakbond te veel en te eenzijdig in personeelskosten snoeide. De kritiek ging ook richting een duur crisismanagement van de organisatie, die veel Vlaams subsidiegeld verloor nadat het haar interne werking had aangepast. Het nieuwe akkoord beperkt de besparingen op personeelskosten. Reeds ontslagen werknemers zullen een verbrekingsvergoeding en outplacementbegeleiding krijgen. "Daartegenover staan nu andere besparingen", klinkt het evenwel, "zoals de overname en een volledige tenlasteneming van een deelwerking van De Stobbe door Bond Zonder Naam (BZN)". Voorts zal BZN voorzien in een financiële tussenkomst voor de inzet van een crisismanager, in afwachting van de selectie van een nieuwe directeur. Ten slotte wil men De Stobbe volledig financieel onafhankelijk maken en wordt onderzocht of men zelf fiscale attesten voor giften kan uitschrijven. Het geheel van de veranderingen zal door een tijdelijke werkgroep begeleid worden. "Het personeel van De Stobbe is tevreden over de bereikte resultaten. Het sociaal akkoord legt de basis voor de noodzakelijke hervorming van De Stobbe", klinkt het bij de bediendenbond. (Belga)