Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vroeg aan Deloitte te onderzoeken welke factoren en strategieën bepalend zijn voor het succes van goed presterende bedrijven. Dat succes blijkt geen toeval. Deloitte ontcijferde de succesformule en vatte dit samen in drie fundamentele regels. Zo is de meerderheid van de bedrijfsleiders het eens dat strategieën gericht op het verhogen van waarde meer potentieel bieden voor langetermijnsucces dan strategieën die mikken op prijsverlagingen. Strategieën gericht op het verhogen van inkomsten hebben meer kans op langetermijnsucces dan strategieën om kosten te drukken. En succesvolle bedrijven verkiezen experimenteren en bijsturen in plaats van vast te houden aan lineaire businessplannen die vlug achterhaald zijn. (Belga)

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vroeg aan Deloitte te onderzoeken welke factoren en strategieën bepalend zijn voor het succes van goed presterende bedrijven. Dat succes blijkt geen toeval. Deloitte ontcijferde de succesformule en vatte dit samen in drie fundamentele regels. Zo is de meerderheid van de bedrijfsleiders het eens dat strategieën gericht op het verhogen van waarde meer potentieel bieden voor langetermijnsucces dan strategieën die mikken op prijsverlagingen. Strategieën gericht op het verhogen van inkomsten hebben meer kans op langetermijnsucces dan strategieën om kosten te drukken. En succesvolle bedrijven verkiezen experimenteren en bijsturen in plaats van vast te houden aan lineaire businessplannen die vlug achterhaald zijn. (Belga)