Op een bijzondere ondernemingsraad kondigde de directie maandag aan het personeelsbestand op de site in Turnhout te willen reduceren omwille van de krimpende markt voor conventionele verlichting. Het gaat om 87 arbeiders en 34 bedienden, op een totaal van 534 personeelsleden. 'Deze marktdaling wordt veroorzaakt door de snelle opkomst van de LED-technologie en werd de voorbije jaren op geregelde tijdstippen besproken met de sociale partners en gecommuniceerd met de medewerkers', klinkt het in een persbericht. 'De wereld ondergaat momenteel een sterke transitie van conventionele verlichting naar energie-efficiëntere verlichting, twee sectoren waarin Signify wereldleider is. Maar het marktaandeel van conventionele verlichting gaat jaarlijks met 20 procent achteruit', zegt woordvoerder Roel Dekoninck.

'Signify in Turnhout is marktleider in de conventionele verlichting en deelt dus in de klappen. We stellen een enorme volumedaling vast en om die reden moeten wij onze organisatie aanpassen aan de marktsituatie.' 'Zoals in het verleden zal het management zich inspannen om boventallige medewerkers zoveel mogelijk te begeleiden van werk naar werk', klinkt het. 'Signify zal blijven investeren in het aanbieden van trainingen en begeleiding geven in het vinden van werk, zowel binnen Signify als daarbuiten.' Het bedrijf belooft er alles aan te doen om actief te blijven in Turnhout. 'Wij stellen echt alles in het werk om de toekomst van Turnhout te verlengen', zegt Dekoninck. 'En dat doen we door onze vaste kosten zoveel mogelijk naar beneden te halen.'

Op een bijzondere ondernemingsraad kondigde de directie maandag aan het personeelsbestand op de site in Turnhout te willen reduceren omwille van de krimpende markt voor conventionele verlichting. Het gaat om 87 arbeiders en 34 bedienden, op een totaal van 534 personeelsleden. 'Deze marktdaling wordt veroorzaakt door de snelle opkomst van de LED-technologie en werd de voorbije jaren op geregelde tijdstippen besproken met de sociale partners en gecommuniceerd met de medewerkers', klinkt het in een persbericht. 'De wereld ondergaat momenteel een sterke transitie van conventionele verlichting naar energie-efficiëntere verlichting, twee sectoren waarin Signify wereldleider is. Maar het marktaandeel van conventionele verlichting gaat jaarlijks met 20 procent achteruit', zegt woordvoerder Roel Dekoninck. 'Signify in Turnhout is marktleider in de conventionele verlichting en deelt dus in de klappen. We stellen een enorme volumedaling vast en om die reden moeten wij onze organisatie aanpassen aan de marktsituatie.' 'Zoals in het verleden zal het management zich inspannen om boventallige medewerkers zoveel mogelijk te begeleiden van werk naar werk', klinkt het. 'Signify zal blijven investeren in het aanbieden van trainingen en begeleiding geven in het vinden van werk, zowel binnen Signify als daarbuiten.' Het bedrijf belooft er alles aan te doen om actief te blijven in Turnhout. 'Wij stellen echt alles in het werk om de toekomst van Turnhout te verlengen', zegt Dekoninck. 'En dat doen we door onze vaste kosten zoveel mogelijk naar beneden te halen.'