Het akkoord slaat op 350.000 uitzendkrachten, zo vertelt Piet Van den Bergh, woordvoerder van de christelijke vakbond voor de uitzendsector. De nieuwe cao voorziet in een aanpassing van de wetgeving op de uitbetaling van feestdagen. Deze week bijvoorbeeld viel 11 november op een maandag. Door de nieuwe cao zullen uitzendkrachten ook voor die maandag worden uitbetaald. De cao regelt ook dat voortaan maar een keer een proeftijd van drie dagen moet worden doorlopen. Bij bijvoorbeeld weekcontracten zal de uitzendkracht vanaf week twee geen proeftijd meer moeten doorlopen. Er is ook een versoepeling voorzien voor het recht op een eindejaarspremie. Volgens ACV biedt de nieuwe cao een oplossing voor problemen waar in het verleden heel wat wrevel over bestond bij uitzendkrachten. (Belga)

Het akkoord slaat op 350.000 uitzendkrachten, zo vertelt Piet Van den Bergh, woordvoerder van de christelijke vakbond voor de uitzendsector. De nieuwe cao voorziet in een aanpassing van de wetgeving op de uitbetaling van feestdagen. Deze week bijvoorbeeld viel 11 november op een maandag. Door de nieuwe cao zullen uitzendkrachten ook voor die maandag worden uitbetaald. De cao regelt ook dat voortaan maar een keer een proeftijd van drie dagen moet worden doorlopen. Bij bijvoorbeeld weekcontracten zal de uitzendkracht vanaf week twee geen proeftijd meer moeten doorlopen. Er is ook een versoepeling voorzien voor het recht op een eindejaarspremie. Volgens ACV biedt de nieuwe cao een oplossing voor problemen waar in het verleden heel wat wrevel over bestond bij uitzendkrachten. (Belga)