De tien verklaarden vrijdag op een persconferentie in Brussel dat er door de subsidies voor hernieuwbare energie momenteel te veel energie op de markt is. Volgens hen heeft heel wat van de groene energie geen subsidie meer nodig wegens voldoende rendabel. De sector van de zonne-energie slaat terug en wijst erop dat niet alleen hernieuwbare energie, maar ook andere vormen zoals kerncentrales kunnen genieten van overheidssteun of hun kosten afwentelen op de gemeenschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om de financiering van Euratom, Niras, Fanc en het nucleair transport. Andere vormen van "discriminatie" zijn terug te vinden bij de netvergoeding (enkel voor eigenaars van zonnepanelen), bij het verwerken van afval of de toekenning van gratis emissierechten voor steenkool- en gascentrales. "Het moet gedaan zijn met de misvatting dat hernieuwbare energie duurder is, het tegendeel is waar. Wij zijn vragende partij voor een écht level playing field (...) Dan zou zonne-energie veruit de goedkoopste productiemethode voor stroom zijn en kernenergie compleet uit de markt worden geprijsd", luidt het in een persbericht. Nog een pittig detail: Suez is via de 'Max Green centrale' van Electrabel in Gent de grootste steuntrekker van groenestroomsubsidies in Vlaanderen, aldus PV Vlaanderen. (Belga)

De tien verklaarden vrijdag op een persconferentie in Brussel dat er door de subsidies voor hernieuwbare energie momenteel te veel energie op de markt is. Volgens hen heeft heel wat van de groene energie geen subsidie meer nodig wegens voldoende rendabel. De sector van de zonne-energie slaat terug en wijst erop dat niet alleen hernieuwbare energie, maar ook andere vormen zoals kerncentrales kunnen genieten van overheidssteun of hun kosten afwentelen op de gemeenschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om de financiering van Euratom, Niras, Fanc en het nucleair transport. Andere vormen van "discriminatie" zijn terug te vinden bij de netvergoeding (enkel voor eigenaars van zonnepanelen), bij het verwerken van afval of de toekenning van gratis emissierechten voor steenkool- en gascentrales. "Het moet gedaan zijn met de misvatting dat hernieuwbare energie duurder is, het tegendeel is waar. Wij zijn vragende partij voor een écht level playing field (...) Dan zou zonne-energie veruit de goedkoopste productiemethode voor stroom zijn en kernenergie compleet uit de markt worden geprijsd", luidt het in een persbericht. Nog een pittig detail: Suez is via de 'Max Green centrale' van Electrabel in Gent de grootste steuntrekker van groenestroomsubsidies in Vlaanderen, aldus PV Vlaanderen. (Belga)