De gemeentelijke Holding beheert de historische participatie van de Belgische steden en gemeenten in het Gemeentekrediet (nu Dexia). Door een gebrek aan diversificatie en realiteitszin is de financiële toestand van de houdstermaatschappij een puinhoop. 265 miljoen Dexia-aandelen staan tegen 8,26 euro per aandeel in de boeken terwijl de koers van Dexia rond 1,50 euro schommelt. De holding zit daardoor op een latente minwaarde van 1,7 miljard euro. Aangezien de maatschappij maar een eigen vermogen van 1,2 miljard euro heeft, is ze virtueel bankroet.

Maar de puinhoop is nog groter. De Holding heeft voor 1,7 miljard euro leningen uitstaan - waarvan meer dan 1 miljard bij Dexia nota bene - veelal met Dexia-aandelen als onderpand. Door de waardevermindering van die aandelen vragen de kredietverschaffers een groter onderpand. Dat kan de Gemeentelijke Holding niet bieden. Dus moeten de federale of gewestelijke overheden om de haverklap bijspringen.

De federale overheid werd bereid gevonden de deelneming van de Gemeentelijke Holding in het communicatienetwerk Astrid te kopen, terwijl de gewesten al voor 450 miljoen waarborgen op leningen verstrekten. Daar werd vorige week nog 120 miljoen aan gebreid via de verlenging van een programma voor commercial paper. Maar al die kunstgrepen zijn het oplapwerk van een loodgieter die niet kan voorkomen dat de kelder langzaam onder water loopt. Zo voortdoen, heeft geen zin meer. Je kan een bodemloos vat niet blijven vullen.

Maar de politici kunnen het zich niet veroorloven de Gemeentelijke Holding failliet te laten gaan. In de eerste plaats omdat dat de steden en gemeenten een pak geld zou kosten, en er zijn volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen. In de tweede plaats omdat de Holding een belangrijk vehikel is voor de verankering van Dexia. Met 14,3 procent is het de belangrijkste Belgische aandeelhouder van de bank.

Veel opties resten er niet. Het is hoog tijd voor een ordentelijke opkuis. Je kan de holding liquideren of herkapitaliseren. In beide gevallen moet het de bedoeling zijn op termijn alle Belgische kernaandelen onder één dak te brengen. Nu zijn alle participaties hopeloos versnipperd. De drie gewesten houden 5,7 procent rechtstreeks in Dexia, ook de Belgische staat heeft 5,7 procent, de gemeenten controleren via hun holding 14,3 procent, Ethias Finance (dat op zijn beurt weer door de federale en gewestelijke overheden gecontroleerd wordt) heeft iets meer dan 5 procent, en de holding van de christelijke arbeiders-beweging Arco bezit 13,7 procent.

Er is nood aan een goed gekapitaliseerd vehikel waarin alle Belgische referentie-aandeelhouders hun Dexia-participaties bundelen. Dat impliceert dat alle betrokken partijen op korte termijn een deel van het verlies doorslikken, maar het kan de basis leggen voor een grotere invloed van de Belgen in het bestuur van Dexia en voor een grotere levensvatbaarheid voor een bank die het vertrouwen van de markten en de klanten moet herwinnen. Als de politiek wenst dat België naast KBC nog een tweede bank overhoudt, moet ze nu een inspanning doen.