In het Vlaams Gewest bestaat 39 procent van de huishoudens uit alleenstaanden of eenoudergezinnen, tonen statistieken voor 2013 van de federale overheidsdienst Economie aan. Bij de sociale huurders ligt dat aandeel dus nog een stuk hoger. Eén sociale huurder op de vier is een alleenwonende 60-plusser, zo blijkt nog uit de cijfers van de VMSW. Daarnaast bestaat één op de tien huishoudens in sociale huurwoningen uit een alleenstaande met minstens één kind. Het hoge percentage alleenwonende sociale huurders is niet gelinkt aan stad of dorp. Zowel stedelijke als gemeentelijke huisvestingsmaatschappijen hebben vaak 40 procent of meer alleenwonende of alleenstaande huurders, luidt het. De VMSW wijst erop dat niet elke alleenstaande ouder of alleenwonende ook kwetsbaar is. Maar er moet wel aandacht zijn voor de huurder die alleen woont en weinig sociaal netwerk heeft, luidt het. De huisvestingsmaatschappijen werken daarom steeds meer samen met het OCMW en andere instanties om kwetsbare huurders te ondersteunen en uit het sociaal isolement te halen. "De huisvestingsmaatschappijen zijn geëvolueerd van pure bouwmaatschappijen naar woonmaatschappijen die ook een sociaal beleid voeren", zegt VMSW-woordvoerster Tine Hendrickx. (Belga)

In het Vlaams Gewest bestaat 39 procent van de huishoudens uit alleenstaanden of eenoudergezinnen, tonen statistieken voor 2013 van de federale overheidsdienst Economie aan. Bij de sociale huurders ligt dat aandeel dus nog een stuk hoger. Eén sociale huurder op de vier is een alleenwonende 60-plusser, zo blijkt nog uit de cijfers van de VMSW. Daarnaast bestaat één op de tien huishoudens in sociale huurwoningen uit een alleenstaande met minstens één kind. Het hoge percentage alleenwonende sociale huurders is niet gelinkt aan stad of dorp. Zowel stedelijke als gemeentelijke huisvestingsmaatschappijen hebben vaak 40 procent of meer alleenwonende of alleenstaande huurders, luidt het. De VMSW wijst erop dat niet elke alleenstaande ouder of alleenwonende ook kwetsbaar is. Maar er moet wel aandacht zijn voor de huurder die alleen woont en weinig sociaal netwerk heeft, luidt het. De huisvestingsmaatschappijen werken daarom steeds meer samen met het OCMW en andere instanties om kwetsbare huurders te ondersteunen en uit het sociaal isolement te halen. "De huisvestingsmaatschappijen zijn geëvolueerd van pure bouwmaatschappijen naar woonmaatschappijen die ook een sociaal beleid voeren", zegt VMSW-woordvoerster Tine Hendrickx. (Belga)