In januari telde het personeelsbestand bij De Lijn nog 8.011 voltijdse banen, tegenover 7.799 in oktober. Op 31 december 2009 waren het er nog 8.104. "Vanaf de tweede besparingsronde bij De Lijn en de strikte toepassing van de aanwervingsstop, alsook de afwijking op de vervangingsplicht bij brugpensioen bij De Lijn is de dalende lijn in personeelsaantallen sterk voelbaar", luidt het bij de bonden. (BAS BOGAERTS)

In januari telde het personeelsbestand bij De Lijn nog 8.011 voltijdse banen, tegenover 7.799 in oktober. Op 31 december 2009 waren het er nog 8.104. "Vanaf de tweede besparingsronde bij De Lijn en de strikte toepassing van de aanwervingsstop, alsook de afwijking op de vervangingsplicht bij brugpensioen bij De Lijn is de dalende lijn in personeelsaantallen sterk voelbaar", luidt het bij de bonden. (BAS BOGAERTS)