De kernactiviteiten, exclusief de vastgoedtak, leverden een nettowinst op in het afgelopen halfjaar van 204 miljoen euro, tegen 258 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. De verzekeringstak leverde een verlies op van 53 miljoen euro. Dat werd veroorzaakt door eenmalige afschrijvingskosten. Property Finance, dat wordt afgesplitst en overgedragen aan een aparte vastgoedbeheerorganisatie, boekte in het tweede kwartaal een nettowinst van 3 miljoen. De solvabiliteit, de maatstaf die aangeeft in hoeverre een bedrijf aan de toekomstige financiële verplichtingen kan voldoen, daalde in het afgelopen halfjaar van 176 procent tot 172 procent. SNS verwacht dat daar nog eens 30 procentpunten van afgaat, als gevolg van de verlaging van de kredietwaardigheid van Frankrijk door kredietbeoordelaar Fitch vorige maand. Daardoor mogen verzekeraars Franse staatsobligaties volgens de regels niet meer meenemen in de renteberekeningen. "Momenteel vindt overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) plaats over het effect van de downgrade van Frankrijk op de solvabiliteitsratio's", aldus de bank. SNS Reaal herhaalde de verwachting dat er in heel 2013 een nettoverlies gerapporteerd gaat worden. (Belga)

De kernactiviteiten, exclusief de vastgoedtak, leverden een nettowinst op in het afgelopen halfjaar van 204 miljoen euro, tegen 258 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. De verzekeringstak leverde een verlies op van 53 miljoen euro. Dat werd veroorzaakt door eenmalige afschrijvingskosten. Property Finance, dat wordt afgesplitst en overgedragen aan een aparte vastgoedbeheerorganisatie, boekte in het tweede kwartaal een nettowinst van 3 miljoen. De solvabiliteit, de maatstaf die aangeeft in hoeverre een bedrijf aan de toekomstige financiële verplichtingen kan voldoen, daalde in het afgelopen halfjaar van 176 procent tot 172 procent. SNS verwacht dat daar nog eens 30 procentpunten van afgaat, als gevolg van de verlaging van de kredietwaardigheid van Frankrijk door kredietbeoordelaar Fitch vorige maand. Daardoor mogen verzekeraars Franse staatsobligaties volgens de regels niet meer meenemen in de renteberekeningen. "Momenteel vindt overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) plaats over het effect van de downgrade van Frankrijk op de solvabiliteitsratio's", aldus de bank. SNS Reaal herhaalde de verwachting dat er in heel 2013 een nettoverlies gerapporteerd gaat worden. (Belga)