"Karel Vinck werd in de zomer van 2008 voorzitter van de Raad van Bestuur. De termijn werd vastgelegd op vijf jaar. Het was dus te verwachten dat hij er halfweg dit jaar mee zou ophouden", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal, die het evenwel vreemd vindt dat Vinck überhaupt nog een opvolger krijgt. De BAM zou immers de realisatie van de Oosterweelverbinding overlaten aan de nv Liefkenshoektunnel en zich enkel nog bezighouden met algemene mobiliteitsprojecten die ze al eerder opstartte. "Na de volksraadpleging van 18 oktober 2009 kondigde de Vlaamse regering aan dat de BAM zou worden ontmanteld", aldus Claeys. "Het binnenhalen van een zwaargewicht als Rudi Thomaes wijst eerder op het tegendeel: de BAM zal blijkbaar nog enige tijd overleven. Want welke manager met enige reputatie wordt slechts voor enkele maanden nog voorzitter van een zogezegd uitdovende raad van bestuur? " StRaten-generaal meent dat de BAM allerminst van plan is het Oosterweeldossier los te laten, maar integendeel nog een vinger in de pap heeft bij de momenteel lopende MER-studie (milieu-effectenrapportage) hierover, via haar onderzoeksbureau TV SAM. (Belga)

"Karel Vinck werd in de zomer van 2008 voorzitter van de Raad van Bestuur. De termijn werd vastgelegd op vijf jaar. Het was dus te verwachten dat hij er halfweg dit jaar mee zou ophouden", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal, die het evenwel vreemd vindt dat Vinck überhaupt nog een opvolger krijgt. De BAM zou immers de realisatie van de Oosterweelverbinding overlaten aan de nv Liefkenshoektunnel en zich enkel nog bezighouden met algemene mobiliteitsprojecten die ze al eerder opstartte. "Na de volksraadpleging van 18 oktober 2009 kondigde de Vlaamse regering aan dat de BAM zou worden ontmanteld", aldus Claeys. "Het binnenhalen van een zwaargewicht als Rudi Thomaes wijst eerder op het tegendeel: de BAM zal blijkbaar nog enige tijd overleven. Want welke manager met enige reputatie wordt slechts voor enkele maanden nog voorzitter van een zogezegd uitdovende raad van bestuur? " StRaten-generaal meent dat de BAM allerminst van plan is het Oosterweeldossier los te laten, maar integendeel nog een vinger in de pap heeft bij de momenteel lopende MER-studie (milieu-effectenrapportage) hierover, via haar onderzoeksbureau TV SAM. (Belga)