De Nederlandsche Bank (DNB) voorziet voor dit jaar een economische groei van 1,7 procent. Dat is nog wel 0,1 procentpunt hoger dan DNB stelde bij de vorige raming in juni. Volgend jaar en in 2021 zakt de groei naar 1,4 en 1,1 procent. Eerder voorspelde DNB voor deze jaren nog plussen van respectievelijk 1,5 en 1,4 procent.

Door de strengere stikstofregulering in Nederland staat het aantal vergunningen en daarmee de nieuwbouw extra onder druk. Het negatieve effect daarvan op de groei blijft in deze raming beperkt tot circa 0,1 procentpunt per jaar, vooral via lagere investeringen. De versnelde afbouw van de aardgasproductie raakt Nederland volgend jaar met eenzelfde percentage.

Volgens DNB moet Nederland het de komende jaren minder hebben van de export. De bijdrage daarvan aan de groei zal afnemen, al zijn voorspellingen op dit vlak nog erg afhankelijk van hoe de handelsspanningen met bijvoorbeeld de VS en de brexit precies uitpakken. Geholpen door de lagere inkomstenbelasting zal de consumptiegroei komende jaren weer aantrekken. Ook de overheidsbestedingen doen een duit in het zakje. Het overschot op de overheidsbegroting slaat in 2021 naar verwachting om naar een tekort van 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De werkloosheid in Nederland kruipt tegelijkertijd weer wat omhoog, van 3,4 procent dit jaar naar 3,6 procent in 2021. Niettemin blijft er in veel sectoren sprake van een grote roep om personeel. Deze situatie zorgt er ook voor dat de lonen waarschijnlijk verder omhoog gaan. Dit heeft ook weer gevolgen voor de inflatie die relatief hoog blijft.

De Nederlandsche Bank (DNB) voorziet voor dit jaar een economische groei van 1,7 procent. Dat is nog wel 0,1 procentpunt hoger dan DNB stelde bij de vorige raming in juni. Volgend jaar en in 2021 zakt de groei naar 1,4 en 1,1 procent. Eerder voorspelde DNB voor deze jaren nog plussen van respectievelijk 1,5 en 1,4 procent.Door de strengere stikstofregulering in Nederland staat het aantal vergunningen en daarmee de nieuwbouw extra onder druk. Het negatieve effect daarvan op de groei blijft in deze raming beperkt tot circa 0,1 procentpunt per jaar, vooral via lagere investeringen. De versnelde afbouw van de aardgasproductie raakt Nederland volgend jaar met eenzelfde percentage.Volgens DNB moet Nederland het de komende jaren minder hebben van de export. De bijdrage daarvan aan de groei zal afnemen, al zijn voorspellingen op dit vlak nog erg afhankelijk van hoe de handelsspanningen met bijvoorbeeld de VS en de brexit precies uitpakken. Geholpen door de lagere inkomstenbelasting zal de consumptiegroei komende jaren weer aantrekken. Ook de overheidsbestedingen doen een duit in het zakje. Het overschot op de overheidsbegroting slaat in 2021 naar verwachting om naar een tekort van 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp).De werkloosheid in Nederland kruipt tegelijkertijd weer wat omhoog, van 3,4 procent dit jaar naar 3,6 procent in 2021. Niettemin blijft er in veel sectoren sprake van een grote roep om personeel. Deze situatie zorgt er ook voor dat de lonen waarschijnlijk verder omhoog gaan. Dit heeft ook weer gevolgen voor de inflatie die relatief hoog blijft.