"Na de audit over het beheer van de wereldtentoonstelling in Sjanghai, toonde een opvolgingsaudit over de wereldtentoonstelling van Yeosu (Zuid-Korea) 2012 aan dat nog geen maatregelen werden genomen om de werking van het Commissariaat voor de Wereldtentoonstellingen in overeenstemming te brengen met de regelgeving of aan de huidige regeling de nodige rechtsbasis te geven", klinkt het bij het Rekenhof. Hoewel het commissariaat jaarrekeningen voor 2011 en 2012 overgemaakt heeft, is volgens het Rekenhof nog niet voldaan aan de wettelijke verplichte rekeningaflegging door de rekeningplichtige vanaf 2009. "Heel wat ontvangsten en uitgaven van de expo werden ten onrechte buiten de begroting en de Algemene Rekening van de Staat gehouden", aldus het Rekenhof. Ondanks de kritiek van het Rekenhof duidde de regering oud-CD&V-minister Leo Delcroix opnieuw aan als commissaris-generaal voor de volgende Wereldtentoonstelling. Die vindt in 2015 plaats in Milaan. (Belga)

"Na de audit over het beheer van de wereldtentoonstelling in Sjanghai, toonde een opvolgingsaudit over de wereldtentoonstelling van Yeosu (Zuid-Korea) 2012 aan dat nog geen maatregelen werden genomen om de werking van het Commissariaat voor de Wereldtentoonstellingen in overeenstemming te brengen met de regelgeving of aan de huidige regeling de nodige rechtsbasis te geven", klinkt het bij het Rekenhof. Hoewel het commissariaat jaarrekeningen voor 2011 en 2012 overgemaakt heeft, is volgens het Rekenhof nog niet voldaan aan de wettelijke verplichte rekeningaflegging door de rekeningplichtige vanaf 2009. "Heel wat ontvangsten en uitgaven van de expo werden ten onrechte buiten de begroting en de Algemene Rekening van de Staat gehouden", aldus het Rekenhof. Ondanks de kritiek van het Rekenhof duidde de regering oud-CD&V-minister Leo Delcroix opnieuw aan als commissaris-generaal voor de volgende Wereldtentoonstelling. Die vindt in 2015 plaats in Milaan. (Belga)