In dat college zullen vertegenwoordigers zitten van alle overheidsdiensten die nuttig kunnen zijn in de strijd tegen het witwassen, zoals de politie, de fiscus, de economische inspectie en de inlichtingendiensten. De bedoeling is dat er alle mogelijke informatie wordt bijeengebracht om na te gaan hoe criminele organisaties in ons land geld witwassen. Alle diensten zullen de dreigingen evalueren, samen een strategie uitwerken om ze te bestrijden en nagaan of wetswijzigingen nodig zijn. Het college zal zijn conclusies telkens meedelen aan een nieuw ministerieel comité tegen het witwassen, onder leiding van de premier. In dat comité zullen dan weer alle regeringsleden zitten die de nodige beslissingen kunnen nemen om het beleid bij te sturen of de wet te veranderen. België heeft al langer een Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), beter bekend als de antiwitwascel, maar die heeft slechts een beperkte bevoegdheid. Een echte coördinatie van alle diensten in ons land en een gezamenlijke evaluatie van de witwasrisico's in België ontbrak. Staatssecretaris Crombez zal het nieuwe orgaan nog dit jaar oprichten, want eind 2013 wordt België geëvalueerd door het internationale antiwitwasnetwerk FATF. Criminele organisaties verdienen in ons land elk jaar naar schatting 7 à 12 miljard euro. Het gerecht krijgt daarvan amper 1 procent te pakken. (Belga)

In dat college zullen vertegenwoordigers zitten van alle overheidsdiensten die nuttig kunnen zijn in de strijd tegen het witwassen, zoals de politie, de fiscus, de economische inspectie en de inlichtingendiensten. De bedoeling is dat er alle mogelijke informatie wordt bijeengebracht om na te gaan hoe criminele organisaties in ons land geld witwassen. Alle diensten zullen de dreigingen evalueren, samen een strategie uitwerken om ze te bestrijden en nagaan of wetswijzigingen nodig zijn. Het college zal zijn conclusies telkens meedelen aan een nieuw ministerieel comité tegen het witwassen, onder leiding van de premier. In dat comité zullen dan weer alle regeringsleden zitten die de nodige beslissingen kunnen nemen om het beleid bij te sturen of de wet te veranderen. België heeft al langer een Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), beter bekend als de antiwitwascel, maar die heeft slechts een beperkte bevoegdheid. Een echte coördinatie van alle diensten in ons land en een gezamenlijke evaluatie van de witwasrisico's in België ontbrak. Staatssecretaris Crombez zal het nieuwe orgaan nog dit jaar oprichten, want eind 2013 wordt België geëvalueerd door het internationale antiwitwasnetwerk FATF. Criminele organisaties verdienen in ons land elk jaar naar schatting 7 à 12 miljard euro. Het gerecht krijgt daarvan amper 1 procent te pakken. (Belga)