De studiecommissie raamt de budgettaire kosten voor de vergrijzing tussen 2012 en 2060 op 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het aandeel van alle sociale uitgaven zou stijgen van 25,8 procent van het bbp dit jaar naar 31,2 procent in 2060. In oktober 2012 werd nog uitgegaan van een stijging naar 31,4 procent. Dat de cijfers er nu iets beter uit zien, heeft te maken met het feit dat de vorige raming nog beïnvloed werd door de belangrijke stijging van de totale sociale uitgaven tussen 2011 en 2012. Maar er is ook een positief effect van de regeringsmaatregelen, luidt het. De voorwaarden voor vervroegde pensionering werden herzien en dit jaar sleutelde de regering aan de pensioenbonus. Minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open Vld) woonde de voorstelling van het rapport bij en stelde tevreden vast dat er een postitieve impact is van de nieuwe regeling voor de pensioenbonus. "We zien een effect van 0,3 procent van het bbp. In geld van vandaag is dat een besparing van 2,5 miljard euro", aldus De Croo. Hij benadrukte nog dat langer werken belangrijk is, maar dat ook economische groei essentieel is om de vergrijzingskost te beheersen. (Belga)

De studiecommissie raamt de budgettaire kosten voor de vergrijzing tussen 2012 en 2060 op 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het aandeel van alle sociale uitgaven zou stijgen van 25,8 procent van het bbp dit jaar naar 31,2 procent in 2060. In oktober 2012 werd nog uitgegaan van een stijging naar 31,4 procent. Dat de cijfers er nu iets beter uit zien, heeft te maken met het feit dat de vorige raming nog beïnvloed werd door de belangrijke stijging van de totale sociale uitgaven tussen 2011 en 2012. Maar er is ook een positief effect van de regeringsmaatregelen, luidt het. De voorwaarden voor vervroegde pensionering werden herzien en dit jaar sleutelde de regering aan de pensioenbonus. Minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open Vld) woonde de voorstelling van het rapport bij en stelde tevreden vast dat er een postitieve impact is van de nieuwe regeling voor de pensioenbonus. "We zien een effect van 0,3 procent van het bbp. In geld van vandaag is dat een besparing van 2,5 miljard euro", aldus De Croo. Hij benadrukte nog dat langer werken belangrijk is, maar dat ook economische groei essentieel is om de vergrijzingskost te beheersen. (Belga)