De vakbonden reageerden tevreden na het overleg met de premier en vicepremiers. "Men heeft naar ons geluisterd. Ik heb het gevoel dat er medeleven is met de werknemers van Delhaize, dat doet deugd", verklaarde vakbondsman Jan De Weghe van BBTK. Maar tegelijk werden er vandaag geen zware beloftes gedaan. "Men voelt duidelijk dat dit een regering van lopende zaken is. Men kan geen engagementen doen." De vakbonden van Delhaize willen ook graag zelf de touwtjes in handen houden in verband met het sociaal overleg. En dan is er nog de Wet-Renault, die moet worden gerespecteerd in het geval van een collectieve herstructurering. Maar de regering nam wel het initiatief om een taskforce op te richten, voor het geval bepaalde discussies tijdens het sociaal overleg het dossier-Delhaize overstijgen. "Delhaize is geen uitzonderlijk geval. Er zijn spanningen in de retailsector die structurele oplossingen vragen", zei minister De Coninck. De bonden verwezen naar het probleem van de precaire contracten, de erkenning van toeristische centra - waardoor zondagsopeningen mogelijk zijn -,... "De taskforce komt niet tussen in het sociaal overleg, maar hij kan wel nuttig zijn", meent Veerle Verleyen van LBC. (Belga)

De vakbonden reageerden tevreden na het overleg met de premier en vicepremiers. "Men heeft naar ons geluisterd. Ik heb het gevoel dat er medeleven is met de werknemers van Delhaize, dat doet deugd", verklaarde vakbondsman Jan De Weghe van BBTK. Maar tegelijk werden er vandaag geen zware beloftes gedaan. "Men voelt duidelijk dat dit een regering van lopende zaken is. Men kan geen engagementen doen." De vakbonden van Delhaize willen ook graag zelf de touwtjes in handen houden in verband met het sociaal overleg. En dan is er nog de Wet-Renault, die moet worden gerespecteerd in het geval van een collectieve herstructurering. Maar de regering nam wel het initiatief om een taskforce op te richten, voor het geval bepaalde discussies tijdens het sociaal overleg het dossier-Delhaize overstijgen. "Delhaize is geen uitzonderlijk geval. Er zijn spanningen in de retailsector die structurele oplossingen vragen", zei minister De Coninck. De bonden verwezen naar het probleem van de precaire contracten, de erkenning van toeristische centra - waardoor zondagsopeningen mogelijk zijn -,... "De taskforce komt niet tussen in het sociaal overleg, maar hij kan wel nuttig zijn", meent Veerle Verleyen van LBC. (Belga)