Sinds de invoering van de Europese spaarrichtlijn in 2005 en de opheffing van het bankgeheim in 2011 verhuisden vele Belgen hun geld naar spaar- en beleggingsverzekeringen (tak21 en tak23), in het bijzonder in Luxemburg. Zo stond het geld niet langer op een buitenlandse rekening en moest het ook niet worden vermeld op de belastingaangifte. Op het product was ook geen roerende voorheffing verschuldigd. De overheid wil daar nu paal en perk aan stellen, zo schrijven de kranten. De regering wil bij de komende fiscale regularisatie buitenlandse spaarverzekeringen gelijkstellen met "ernstige en georganiseerde fraude". Bovendien wordt dat gekoppeld aan een ander wapen: de aangifteplicht. Vanaf dit jaar moet al wie een buitenlandse spaarverzekering heeft, die melden in zijn belastingbrief. De dubbele maatregel mist zijn effect niet. "We krijgen heel wat ongeruste mensen over de vloer", zegt Gerd Goyvaerts van het kantoor Tiberghien. (RBR)

Sinds de invoering van de Europese spaarrichtlijn in 2005 en de opheffing van het bankgeheim in 2011 verhuisden vele Belgen hun geld naar spaar- en beleggingsverzekeringen (tak21 en tak23), in het bijzonder in Luxemburg. Zo stond het geld niet langer op een buitenlandse rekening en moest het ook niet worden vermeld op de belastingaangifte. Op het product was ook geen roerende voorheffing verschuldigd. De overheid wil daar nu paal en perk aan stellen, zo schrijven de kranten. De regering wil bij de komende fiscale regularisatie buitenlandse spaarverzekeringen gelijkstellen met "ernstige en georganiseerde fraude". Bovendien wordt dat gekoppeld aan een ander wapen: de aangifteplicht. Vanaf dit jaar moet al wie een buitenlandse spaarverzekering heeft, die melden in zijn belastingbrief. De dubbele maatregel mist zijn effect niet. "We krijgen heel wat ongeruste mensen over de vloer", zegt Gerd Goyvaerts van het kantoor Tiberghien. (RBR)