De plannen van intercommunale Haviland voor deze bedrijvenzone dateren al van in de jaren 1970. De intercommunale investeerde hier in het verleden reeds meer dan 15 miljoen euro in de aankoop van de terreinen. Ze is ervan overtuigd dat dit project 1.500 nieuwe arbeidsplaatsen zal kunnen creëren. Maar het is pas in het kader van het START-project voor de luchthavenregio dat de Vlaamse regering enkele jaren geleden de toestemming gaf voor dit project.Maar de Raad van State schorste de plannen in het verleden en doet dat nu opnieuw, na protest van de lokale actiegroep.Volgens het Boskantveldcomité is het ruimtelijk uitvoeringsplan "extreem dom", omdat men in het licht van de huidige fileproblemen goederenvervoer zoveel mogelijk via het spoor of waterweg moet organiseren en niet via een nu al overvolle A12. Het comité vreest ook dat Westrode geconfronteerd zal worden met een toename van fijn stof en stikstofdioxine, en heeft ook scherpe kritiek op het feit dat dit open ruimtegebied tussen Brussel en Antwerpen opgeofferd wordt. (DLA)

De plannen van intercommunale Haviland voor deze bedrijvenzone dateren al van in de jaren 1970. De intercommunale investeerde hier in het verleden reeds meer dan 15 miljoen euro in de aankoop van de terreinen. Ze is ervan overtuigd dat dit project 1.500 nieuwe arbeidsplaatsen zal kunnen creëren. Maar het is pas in het kader van het START-project voor de luchthavenregio dat de Vlaamse regering enkele jaren geleden de toestemming gaf voor dit project.Maar de Raad van State schorste de plannen in het verleden en doet dat nu opnieuw, na protest van de lokale actiegroep.Volgens het Boskantveldcomité is het ruimtelijk uitvoeringsplan "extreem dom", omdat men in het licht van de huidige fileproblemen goederenvervoer zoveel mogelijk via het spoor of waterweg moet organiseren en niet via een nu al overvolle A12. Het comité vreest ook dat Westrode geconfronteerd zal worden met een toename van fijn stof en stikstofdioxine, en heeft ook scherpe kritiek op het feit dat dit open ruimtegebied tussen Brussel en Antwerpen opgeofferd wordt. (DLA)