De huidige aandeelhouders moeten instemmen met de kapitaalverhoging, maar door die operatie zou een zeer grote verwatering plaatsvinden waardoor hun aandelen bijna niets meer waard worden. Wat gebeurt er bij een val van Dexia volgens de verslagen? Enerzijds is er het risico op vernietiging van de waarde van de resterende activa en de sociale gevolgen. Anderzijds zijn er de "verliezen voor de schuldeisers en ernstige systeemgevolgen". Een "wanprestatie van de groep Dexia" zou alle schuld alsook de verschuldigde bedragen uit derivatenovereenkomsten "opeisbaar maken". Het gaat om respectievelijk 386,5 miljard euro en 605 miljard euro (situatie op 30 september). "Zulke wanprestatie zou de stabiliteit van het gehele Europese financiële systeem bedreigen", klinkt het, "en zou de liquiditeit van de markt aantasten, met een aanzienlijk risico op besmetting van de eurozone". Bovendien zou een val de "soevereine schuldenmarkten (staatspapier, nvdr), daarin begrepen die van de eurozone, destabiliseren". Dexia hield eind september 20 miljard van dergelijke soevereine schulden aan. Ook de secundaire markten zouden gedestabiliseerd worden. Door die wanprestatie zou tenslotte ook een beroep gedaan moeten worden op de uitstaande staatswaarborgen toegekend door België, Frankrijk en Luxemburg. Momenteel bedragen die 73,4 miljard euro. (ANA)

De huidige aandeelhouders moeten instemmen met de kapitaalverhoging, maar door die operatie zou een zeer grote verwatering plaatsvinden waardoor hun aandelen bijna niets meer waard worden. Wat gebeurt er bij een val van Dexia volgens de verslagen? Enerzijds is er het risico op vernietiging van de waarde van de resterende activa en de sociale gevolgen. Anderzijds zijn er de "verliezen voor de schuldeisers en ernstige systeemgevolgen". Een "wanprestatie van de groep Dexia" zou alle schuld alsook de verschuldigde bedragen uit derivatenovereenkomsten "opeisbaar maken". Het gaat om respectievelijk 386,5 miljard euro en 605 miljard euro (situatie op 30 september). "Zulke wanprestatie zou de stabiliteit van het gehele Europese financiële systeem bedreigen", klinkt het, "en zou de liquiditeit van de markt aantasten, met een aanzienlijk risico op besmetting van de eurozone". Bovendien zou een val de "soevereine schuldenmarkten (staatspapier, nvdr), daarin begrepen die van de eurozone, destabiliseren". Dexia hield eind september 20 miljard van dergelijke soevereine schulden aan. Ook de secundaire markten zouden gedestabiliseerd worden. Door die wanprestatie zou tenslotte ook een beroep gedaan moeten worden op de uitstaande staatswaarborgen toegekend door België, Frankrijk en Luxemburg. Momenteel bedragen die 73,4 miljard euro. (ANA)