The Circulars zijn een initiatief van The Forum of Young Global Leaders en het WEF, in samenwerking met onder meer Accenture en Fortune Magazine. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege ontving de trofee uit handen van de Noorse kroonprins Haakon.

OVAM haalde het in zijn categorie van de stad Sydney (Australië), The National Zero Waste Council (Vancouver, Canada), de stad Citrus Heights (Californië, USA) en Redisa (Recycling and Economic Development Initiative of South Africa).

De jury loofde onder andere het indrukwekkende volume aan initiatieven en projecten die in de regio onder de paraplu van het Vlaams Materialenprogramma worden uitgevoerd, en de medewerking van een groot aantal stakeholders en sectoren aan het programma, waardoor de juiste cultuur voor de omslag naar de circulaire economie kan ontstaan.

In het Vlaams Materialenprogramma, ontstaan in 2011, werkt Ovam samen met bedrijfssectoren, kennisinstellingen, overheden en milieuorganisaties aan een lange lijst van acties op het terrein (Agenda 2020), maar ook aan de opbouw van een langetermijnvisie (Plan C) en beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek (Summa).

Mede dankzij het MVP scoort Vlaanderen al jaren bijzonder goed in afvalbeheer. 71 procent van het huishoudelijk afval en 74 procent van het bedrijfsafval wordt gerecycleerd. Nauwelijks 1 procent belandt op een stortplaats. De rest wordt verbrand in verbrandingsinstallaties met uitstekende energierecuperatie-technologie.

Het beheer van afval levert Vlaanderen nu al 12.000 banen op, maar de overstap naar een kringloopeconomie is potentieel goed voor nog eens 27.000 nieuwe banen, 2,3 miljard euro toegevoegde waarde, én een besparing van 3,4 miljard euro aan materiaalkosten tegen 2020.

The Circulars zijn een initiatief van The Forum of Young Global Leaders en het WEF, in samenwerking met onder meer Accenture en Fortune Magazine. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege ontving de trofee uit handen van de Noorse kroonprins Haakon.OVAM haalde het in zijn categorie van de stad Sydney (Australië), The National Zero Waste Council (Vancouver, Canada), de stad Citrus Heights (Californië, USA) en Redisa (Recycling and Economic Development Initiative of South Africa).De jury loofde onder andere het indrukwekkende volume aan initiatieven en projecten die in de regio onder de paraplu van het Vlaams Materialenprogramma worden uitgevoerd, en de medewerking van een groot aantal stakeholders en sectoren aan het programma, waardoor de juiste cultuur voor de omslag naar de circulaire economie kan ontstaan. In het Vlaams Materialenprogramma, ontstaan in 2011, werkt Ovam samen met bedrijfssectoren, kennisinstellingen, overheden en milieuorganisaties aan een lange lijst van acties op het terrein (Agenda 2020), maar ook aan de opbouw van een langetermijnvisie (Plan C) en beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek (Summa).Mede dankzij het MVP scoort Vlaanderen al jaren bijzonder goed in afvalbeheer. 71 procent van het huishoudelijk afval en 74 procent van het bedrijfsafval wordt gerecycleerd. Nauwelijks 1 procent belandt op een stortplaats. De rest wordt verbrand in verbrandingsinstallaties met uitstekende energierecuperatie-technologie. Het beheer van afval levert Vlaanderen nu al 12.000 banen op, maar de overstap naar een kringloopeconomie is potentieel goed voor nog eens 27.000 nieuwe banen, 2,3 miljard euro toegevoegde waarde, én een besparing van 3,4 miljard euro aan materiaalkosten tegen 2020.