Volgens het ontwerp van sociaal akkoord komt er een nieuw loonmodel in de sector die onder meer de ziekenhuizen bevat, waarbij de startlonen bijvoorbeeld hoger zijn. Ook gaat er meer geld naar het aanvullend pensioen en komen er duizend banen bij, meldt de vakbond.

Eerder deze maand kwamen alle partijen een ontwerpakkoord overeen en iedereen raadpleegt nu de achterban, legt Mark Selleslach van de christelijke bond LBC uit. Het akkoord geldt voor zowel de private als de openbare federale non-profit. In de private federale non-profit zijn ongeveer 172.000 mensen actief (zowat 128.000 voltijdse equivalenten). Het gaat vooral om de ziekenhuizen, de thuisverpleging en ook de wijkgezondheidscentra. De private federale non-profit vertegenwoordigt zowat 70 procent van de totale federale non-profit.

'We hebben behoorlijk lang onderhandeld, want het was budgettair niet eenvoudig om investeringen te kunnen doen in de sector, aldus Selleslach. Het akkoord geld voor vier jaar (2017-2020) en heeft een totale kostprijs van 463 miljoen euro. Na de vier jaar gaat het jaarlijks om 150 miljoen euro structureel extra voor de federale non-profit. De onderhandelingen tussen vakbonden, werkgevers en politiek over nieuwe sociale akkoorden voor de non-profitsector slepen al lang aan. Na een grote betoging eind vorig jaar kregen de bonden van de federale en Vlaamse ministers een onderhandelingskalender los, maar die gesprekken verliepen moeizaam. De sector kwam voor de zomer al verschillende keren opnieuw op straat. Op federaal niveau hadden de ministers Peeters en De Block voor het zomerreces een voorstel gedaan.

Bonden en werkgevers kwamen een nieuw 'functieclassificatiemodel' overeen. Daarop is een nieuw loonmodel gebouwd met loonschalen, aldus de LBC'er. 'Evenwichtige loonschalen', klink het, omdat ze beter weergeven wat het personeel effectief presteert. 'Het is geen klassieke loonsverhoging, maar een verhoging van de loonschalen op basis van de werkelijke activiteiten. Dit luik van het akkoord is goed voor 95 miljoen euro. 'Niemand gaat erop achteruit.'

Eerder zei Jan Piet Bauwens van de socialistische bond BBTK reeds dat 80 procent van het personeel meer zal verdienen. 'Het is niet zo dat iedereen op 1 januari 2018 meer gaat verdienen. De nieuwe barema's worden gefaseerd ingevoerd', zei hij.

Voorts is er een 'grote stap in het aanvullend pensioen'. In 2017 en 2018 wordt telkens 25 miljoen euro vrijgemaakt en later kunnen de verhogingen verdergezet worden, klinkt het.

Ten derde zijn er 'kwalitatieve' maatregelen rond bijvoorbeeld burn-out, ziektepreventie, voorkomen van agressie op het werk, betere arbeidsorganisatie (uurroosters), meer recht op bijkomende uren voor deeltijds personeel ... Het was al bekend dat het zorgpersoneel voor het eerst één maal per jaar twee weken verlof met daarin drie weekends kunnen nemen.

Tot slot komen er duizend voltijdse banen bij in de hele periode, voornamelijk in de ziekenhuizen (600).

Volgens het ontwerp van sociaal akkoord komt er een nieuw loonmodel in de sector die onder meer de ziekenhuizen bevat, waarbij de startlonen bijvoorbeeld hoger zijn. Ook gaat er meer geld naar het aanvullend pensioen en komen er duizend banen bij, meldt de vakbond.Eerder deze maand kwamen alle partijen een ontwerpakkoord overeen en iedereen raadpleegt nu de achterban, legt Mark Selleslach van de christelijke bond LBC uit. Het akkoord geldt voor zowel de private als de openbare federale non-profit. In de private federale non-profit zijn ongeveer 172.000 mensen actief (zowat 128.000 voltijdse equivalenten). Het gaat vooral om de ziekenhuizen, de thuisverpleging en ook de wijkgezondheidscentra. De private federale non-profit vertegenwoordigt zowat 70 procent van de totale federale non-profit. 'We hebben behoorlijk lang onderhandeld, want het was budgettair niet eenvoudig om investeringen te kunnen doen in de sector, aldus Selleslach. Het akkoord geld voor vier jaar (2017-2020) en heeft een totale kostprijs van 463 miljoen euro. Na de vier jaar gaat het jaarlijks om 150 miljoen euro structureel extra voor de federale non-profit. De onderhandelingen tussen vakbonden, werkgevers en politiek over nieuwe sociale akkoorden voor de non-profitsector slepen al lang aan. Na een grote betoging eind vorig jaar kregen de bonden van de federale en Vlaamse ministers een onderhandelingskalender los, maar die gesprekken verliepen moeizaam. De sector kwam voor de zomer al verschillende keren opnieuw op straat. Op federaal niveau hadden de ministers Peeters en De Block voor het zomerreces een voorstel gedaan. Bonden en werkgevers kwamen een nieuw 'functieclassificatiemodel' overeen. Daarop is een nieuw loonmodel gebouwd met loonschalen, aldus de LBC'er. 'Evenwichtige loonschalen', klink het, omdat ze beter weergeven wat het personeel effectief presteert. 'Het is geen klassieke loonsverhoging, maar een verhoging van de loonschalen op basis van de werkelijke activiteiten. Dit luik van het akkoord is goed voor 95 miljoen euro. 'Niemand gaat erop achteruit.' Eerder zei Jan Piet Bauwens van de socialistische bond BBTK reeds dat 80 procent van het personeel meer zal verdienen. 'Het is niet zo dat iedereen op 1 januari 2018 meer gaat verdienen. De nieuwe barema's worden gefaseerd ingevoerd', zei hij. Voorts is er een 'grote stap in het aanvullend pensioen'. In 2017 en 2018 wordt telkens 25 miljoen euro vrijgemaakt en later kunnen de verhogingen verdergezet worden, klinkt het. Ten derde zijn er 'kwalitatieve' maatregelen rond bijvoorbeeld burn-out, ziektepreventie, voorkomen van agressie op het werk, betere arbeidsorganisatie (uurroosters), meer recht op bijkomende uren voor deeltijds personeel ... Het was al bekend dat het zorgpersoneel voor het eerst één maal per jaar twee weken verlof met daarin drie weekends kunnen nemen. Tot slot komen er duizend voltijdse banen bij in de hele periode, voornamelijk in de ziekenhuizen (600).