Met riskmanagement kan een organisatie zich een beeld scheppen van de wisselvalligheden en risico's die ertoe kunnen leiden dat de doelstellingen niet gehaald worden. Maar het leert vooral om op een gestructureerde en overdraagbare manier om te gaan met die elementen, zodat de activiteiten beter beheerst kunnen worden.

Op die manier wordt zowel stroomopwaarts als -afwaarts iedereen zich bewust van de potentiële gevaren: de verzekeringsdekking is onaangepast of niet bijgewerkt, of er wordt in het preventiebeleid te weinig rekening gehouden met de oorzaken van ongevallen en gevaren.

Alle gevaren opsommen zou ons te ver leiden, maar we kunnen wel enkele voorbeelden geven:

- gezondheidsrisico's, zoals het uitbreken van een pandemie in een instelling voor gezondheidszorg. Hoe kan de kans verminderd worden?;

- het absenteïsme, dat een organisatie veel kost;

- technologische risico's zoals een cyberaanval. Welke beveiliging moet aangebracht worden? Kan men zich financieel indekken?

Een doorlichting van het risicobeheer kan een begin van oplossing bieden. Zo kan de organisatie de strategische risico's in kaart brengen en een continue audit van het risicomanagement invoeren. Zo'n audit moet gevolgd worden door de invoering van een preventiebeleid. Die benadering kan gaan van interne controle tot geïntegreerd risicobeheer. Ze brengt onmiskenbaar een bijkomende expertise aan voor de beheersing van de risico's en het beheer van de verzekeringsportefeuille.

De globale aanpak van het risicobeheer heeft een positieve impact op de organisatie. Dit zijn enkele van de voordelen:

- het voorkomen van risico's en dus van de financiële gevolgen mocht een incident zich voordoen;

- een beter zicht op de risico's en bijgevolg een beter aangepaste verzekeringsdekking;

- een eventuele verlaging van de verzekeringspremies dankzij een betere risicopreventie.

Aandacht besteden aan risicobeheer maakt het mogelijk om de verzekeringslogica te koppelen aan een globale benadering van het risicomanagement en daarbij rekening te houden met de evolutie van de wetgeving en de financiële en budgettaire vereisten.

De invoering van die methodologie vormt een stap naar de continue audit van het risicobeheer. Ze past ook in het kader van een echte organisatiecultuur.

De methodologie is proactief. Daarin verschilt ze van de loutere invoering van beveiliging omdat zich een ongeval heeft voorgedaan. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat achter die risico's en ongevallen slachtoffers, werknemers, schuilgaan.

Het vastleggen van scenario's om de gevaren aan te pakken vertaalt zich in een procedure die het mogelijk maakt de kosten en baten van een risicoverlaging te evalueren en te kiezen voor de gepaste oplossingen.

Met riskmanagement kan een organisatie zich een beeld scheppen van de wisselvalligheden en risico's die ertoe kunnen leiden dat de doelstellingen niet gehaald worden. Maar het leert vooral om op een gestructureerde en overdraagbare manier om te gaan met die elementen, zodat de activiteiten beter beheerst kunnen worden.Op die manier wordt zowel stroomopwaarts als -afwaarts iedereen zich bewust van de potentiële gevaren: de verzekeringsdekking is onaangepast of niet bijgewerkt, of er wordt in het preventiebeleid te weinig rekening gehouden met de oorzaken van ongevallen en gevaren.Alle gevaren opsommen zou ons te ver leiden, maar we kunnen wel enkele voorbeelden geven:- gezondheidsrisico's, zoals het uitbreken van een pandemie in een instelling voor gezondheidszorg. Hoe kan de kans verminderd worden?;- het absenteïsme, dat een organisatie veel kost;- technologische risico's zoals een cyberaanval. Welke beveiliging moet aangebracht worden? Kan men zich financieel indekken?Een doorlichting van het risicobeheer kan een begin van oplossing bieden. Zo kan de organisatie de strategische risico's in kaart brengen en een continue audit van het risicomanagement invoeren. Zo'n audit moet gevolgd worden door de invoering van een preventiebeleid. Die benadering kan gaan van interne controle tot geïntegreerd risicobeheer. Ze brengt onmiskenbaar een bijkomende expertise aan voor de beheersing van de risico's en het beheer van de verzekeringsportefeuille.De globale aanpak van het risicobeheer heeft een positieve impact op de organisatie. Dit zijn enkele van de voordelen:- het voorkomen van risico's en dus van de financiële gevolgen mocht een incident zich voordoen;- een beter zicht op de risico's en bijgevolg een beter aangepaste verzekeringsdekking;- een eventuele verlaging van de verzekeringspremies dankzij een betere risicopreventie.Aandacht besteden aan risicobeheer maakt het mogelijk om de verzekeringslogica te koppelen aan een globale benadering van het risicomanagement en daarbij rekening te houden met de evolutie van de wetgeving en de financiële en budgettaire vereisten.De invoering van die methodologie vormt een stap naar de continue audit van het risicobeheer. Ze past ook in het kader van een echte organisatiecultuur.De methodologie is proactief. Daarin verschilt ze van de loutere invoering van beveiliging omdat zich een ongeval heeft voorgedaan. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat achter die risico's en ongevallen slachtoffers, werknemers, schuilgaan.Het vastleggen van scenario's om de gevaren aan te pakken vertaalt zich in een procedure die het mogelijk maakt de kosten en baten van een risicoverlaging te evalueren en te kiezen voor de gepaste oplossingen.