'De gevolgen van de splitsing en hokjescultuur waar we als vakbond steeds op gewezen hebben, is mevrouw Dutordoir ook niet ontgaan. We kunnen dit alleen maar toejuichen', stelt de spoorbond op zijn website.

Het pleidooi van de NMBS-baas voor meer samenwerking tussen trein-, stations- en loketpersoneel is dan ook terecht, maar er is volgens de bond meer nodig: er moet ook meer samenwerking zijn tussen het personeel van spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel.

'Een vermindering en vereenvoudiging van de operationele communicatieketting is noodzakelijk. Een eengemaakte operationele spoorwegstructuur zal cruciaal zijn om een maximale dienstverlening naar onze reizigers toe te bekomen', aldus ACOD Spoor. 'De spoorwegen kunnen niet optimaal sporen op twee verschillende snelheden. Hier dient de politieke overheid haar verantwoordelijkheid op te nemen.'

Sophie Dutordoir wees in de Kamer ook op het hoge aantal arbeidsongevallen bij de spoorwegen. ACOD Spoor herhaalt in dat verband twee van zijn voorstellen: een sluitende en veilige vertrekprocedure en het uitschakelen van agressie ten gevolge van fraudegevoelige vervoerbewijzen (met name invulpassen zoals de Go Pass). 'We kijken uit naar een constructieve samenwerking', besluit de socialistische spoorbond.

'De gevolgen van de splitsing en hokjescultuur waar we als vakbond steeds op gewezen hebben, is mevrouw Dutordoir ook niet ontgaan. We kunnen dit alleen maar toejuichen', stelt de spoorbond op zijn website.Het pleidooi van de NMBS-baas voor meer samenwerking tussen trein-, stations- en loketpersoneel is dan ook terecht, maar er is volgens de bond meer nodig: er moet ook meer samenwerking zijn tussen het personeel van spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel.'Een vermindering en vereenvoudiging van de operationele communicatieketting is noodzakelijk. Een eengemaakte operationele spoorwegstructuur zal cruciaal zijn om een maximale dienstverlening naar onze reizigers toe te bekomen', aldus ACOD Spoor. 'De spoorwegen kunnen niet optimaal sporen op twee verschillende snelheden. Hier dient de politieke overheid haar verantwoordelijkheid op te nemen.'Sophie Dutordoir wees in de Kamer ook op het hoge aantal arbeidsongevallen bij de spoorwegen. ACOD Spoor herhaalt in dat verband twee van zijn voorstellen: een sluitende en veilige vertrekprocedure en het uitschakelen van agressie ten gevolge van fraudegevoelige vervoerbewijzen (met name invulpassen zoals de Go Pass). 'We kijken uit naar een constructieve samenwerking', besluit de socialistische spoorbond.