In het kader van een driedaags werkbezoek ontving de arbeidsinspectie "Toezicht op de sociale wetten" vorige week collega's uit Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Litouwen, Spanje en Portugal. De Belgische inspecteurs namen hun collega's mee naar een grootscheepse controle in het kader van het actieplan sociale dumping. Bij de controle werden op de werf negen ondernemingen uit Nederland aangetroffen, naast elf Belgische werkgevers, zestien zelfstandigen waarvan zeven Poolse, en één Portugese firma met vijftien gedetacheerde werknemers. Er waren een aantal inbreuken zoals het niet melden van de werf of het ontbreken van detacheringsattesten. De minimumlonen van de Poolse werknemers beantwoordden aan de Belgische minimumbarema's. Die van de Portugese werknemers niet. "De Portugese inspecteur zal samen met een Belgische collega de klacht gezamenlijk en in verder overleg afhandelen en opvolgen. De berekening van de loontoeslagen om aan het Belgisch minimumloon van 14,23 euro te komen gebeurt door de Belgische inspecteur. De betalingsbewijzen worden door de Portugese inspecteur gecontroleerd. Deze laatste ziet er ook op toe dat deze loonbijslag voor alle werknemers correct aan de belastingen en sociale zekerheid worden aangegeven in Portugal", legt adviseur-generaal Philippe Vanden Broeck van de dienst Toezicht op de sociale wetten uit. (Belga)

In het kader van een driedaags werkbezoek ontving de arbeidsinspectie "Toezicht op de sociale wetten" vorige week collega's uit Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Litouwen, Spanje en Portugal. De Belgische inspecteurs namen hun collega's mee naar een grootscheepse controle in het kader van het actieplan sociale dumping. Bij de controle werden op de werf negen ondernemingen uit Nederland aangetroffen, naast elf Belgische werkgevers, zestien zelfstandigen waarvan zeven Poolse, en één Portugese firma met vijftien gedetacheerde werknemers. Er waren een aantal inbreuken zoals het niet melden van de werf of het ontbreken van detacheringsattesten. De minimumlonen van de Poolse werknemers beantwoordden aan de Belgische minimumbarema's. Die van de Portugese werknemers niet. "De Portugese inspecteur zal samen met een Belgische collega de klacht gezamenlijk en in verder overleg afhandelen en opvolgen. De berekening van de loontoeslagen om aan het Belgisch minimumloon van 14,23 euro te komen gebeurt door de Belgische inspecteur. De betalingsbewijzen worden door de Portugese inspecteur gecontroleerd. Deze laatste ziet er ook op toe dat deze loonbijslag voor alle werknemers correct aan de belastingen en sociale zekerheid worden aangegeven in Portugal", legt adviseur-generaal Philippe Vanden Broeck van de dienst Toezicht op de sociale wetten uit. (Belga)