De rekenkracht van de huidige generatie computers heeft een enorme sprong gemaakt. "Maar de complexiteit van sommige rekenproblemen explodeert wanneer je er elementen aan toevoegt", weet IT-ingenieur Deevid De Meyer. "Dat kunnen gewone computers niet aan."

Voor die uitdaging verwacht de IT-wereld alle heil van de quantumcomputing, waarvan de technologie stoelt op de quantummechanica. Aan de basis van die wetenschap ligt de discussie over de bouwstenen van het universum. "De centrale vraag is: zijn de allerkleinste elementen van het universum deeltjes of golven?" legt Deevid De Meyer uit. "Ondertussen is duidelijk dat alles bestaat uit golven."

Quantumcomputing betekent een even grote revolutie voor de IT-wereld als de quantummechanica was voor de natuurkunde. De beloftes van die technologie zijn in bepaalde domeinen baanbrekend. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van medicijnen. "Het effect van geneesmiddelen kunnen we nu niet op computers simuleren. Daarom doen we proeven op dieren en verloopt het ontwikkelingsproces zo traag", zegt Deevid De Meyer. "Met quantumcomputing zul je op moleculair niveau per individu kunnen simuleren hoe bepaalde lichaamscellen op een geneesmiddel reageren."

Lees verder onder de podcast

In de chemiesector zijn de vooruitzichten even beloftevol. "De productie van kunstmest is een heel complex proces. Als dat efficiënter kan, is dat een belangrijke energiewinst voor de hele wereld", stelt hij. "En met quantumcomputing wordt het gemakkelijker de beste combinaties van materialen te vinden voor batterijen."

Ook voor artificiële intelligentie, De Meyers belangrijkste werkveld, hebben quantumcomputers enorm veel mogelijkheden. "Quantumcomputing maakt artificiële intelligentie mogelijk op een schaal waar we vandaag alleen maar van kunnen dromen."

Maar die revoluties zijn niet voor morgen. "We staan nu met quantumcomputing waar we met gewone computers in de jaren vijftig stonden", nuanceert Deevid De Meyer. Computers zijn zo snel geëvolueerd door de transistor waarmee chips worden gebouwd. Er bestaat nog niets vergelijkbaars voor quantumcomputing. Als dat er komt, kan het snel gaan. "Quantumcomputing is een sluimerende reus die nog wakker gemaakt moet worden."

Om nooit een aflevering van de Trends Podcast te missen, kunt u zich abonneren via

De rekenkracht van de huidige generatie computers heeft een enorme sprong gemaakt. "Maar de complexiteit van sommige rekenproblemen explodeert wanneer je er elementen aan toevoegt", weet IT-ingenieur Deevid De Meyer. "Dat kunnen gewone computers niet aan." Voor die uitdaging verwacht de IT-wereld alle heil van de quantumcomputing, waarvan de technologie stoelt op de quantummechanica. Aan de basis van die wetenschap ligt de discussie over de bouwstenen van het universum. "De centrale vraag is: zijn de allerkleinste elementen van het universum deeltjes of golven?" legt Deevid De Meyer uit. "Ondertussen is duidelijk dat alles bestaat uit golven." Quantumcomputing betekent een even grote revolutie voor de IT-wereld als de quantummechanica was voor de natuurkunde. De beloftes van die technologie zijn in bepaalde domeinen baanbrekend. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van medicijnen. "Het effect van geneesmiddelen kunnen we nu niet op computers simuleren. Daarom doen we proeven op dieren en verloopt het ontwikkelingsproces zo traag", zegt Deevid De Meyer. "Met quantumcomputing zul je op moleculair niveau per individu kunnen simuleren hoe bepaalde lichaamscellen op een geneesmiddel reageren."Lees verder onder de podcastIn de chemiesector zijn de vooruitzichten even beloftevol. "De productie van kunstmest is een heel complex proces. Als dat efficiënter kan, is dat een belangrijke energiewinst voor de hele wereld", stelt hij. "En met quantumcomputing wordt het gemakkelijker de beste combinaties van materialen te vinden voor batterijen." Ook voor artificiële intelligentie, De Meyers belangrijkste werkveld, hebben quantumcomputers enorm veel mogelijkheden. "Quantumcomputing maakt artificiële intelligentie mogelijk op een schaal waar we vandaag alleen maar van kunnen dromen." Maar die revoluties zijn niet voor morgen. "We staan nu met quantumcomputing waar we met gewone computers in de jaren vijftig stonden", nuanceert Deevid De Meyer. Computers zijn zo snel geëvolueerd door de transistor waarmee chips worden gebouwd. Er bestaat nog niets vergelijkbaars voor quantumcomputing. Als dat er komt, kan het snel gaan. "Quantumcomputing is een sluimerende reus die nog wakker gemaakt moet worden."