Frank Albers heeft jaren in de VS gewoond. Het doemdenken dat er momenteel heerst rond de Amerikaanse verkiezingen is volgens hem zo oud als het land zelf. Nog eens vier jaar Trump zou geen goed nieuws zijn, maar ook niet het einde van de wereld.

Wat Albers vooral fascineert is de eeuwige slingerbeweging van het ene extreme naar het andere. En om Amerika echt te begrijpen, moet je volgens hem oog hebben voor de twee sporen waarop dat land zichzelf vooruit stuwt. Enerzijds op het spoor van de feiten, die soms gruwelijk zijn. Anderzijds op het spoor van de idealen, die nobel maar in de meeste gevallen afwezig zijn.

Om nooit een aflevering van de Trends Podcast te missen, kunt u zich abonneren via

Frank Albers heeft jaren in de VS gewoond. Het doemdenken dat er momenteel heerst rond de Amerikaanse verkiezingen is volgens hem zo oud als het land zelf. Nog eens vier jaar Trump zou geen goed nieuws zijn, maar ook niet het einde van de wereld. Wat Albers vooral fascineert is de eeuwige slingerbeweging van het ene extreme naar het andere. En om Amerika echt te begrijpen, moet je volgens hem oog hebben voor de twee sporen waarop dat land zichzelf vooruit stuwt. Enerzijds op het spoor van de feiten, die soms gruwelijk zijn. Anderzijds op het spoor van de idealen, die nobel maar in de meeste gevallen afwezig zijn.