Voor volgend jaar gaat het Planbureau nu uit van een inflatie van 1,7 procent, tegen 1,8 procent bij de vorige prognose. De gezondheidsindex, onder meer gebruikt om de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen te berekenen, zou dit jaar gemiddeld 2,6 procent stijgen, en volgend jaar 1,8 procent. Ook die cijfers zijn met 0,1 procentpunt naar beneden bijgesteld. Het ziet er nog steeds naar uit dat de spilindex in november opnieuw overschreden zal worden. Daardoor zouden de sociale uitkeringen in december en de wedden van het overheidspersoneel in januari met 2 procent aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De laatte overschrijding dateert van januari dit jaar. (Jonas Hamers)

Voor volgend jaar gaat het Planbureau nu uit van een inflatie van 1,7 procent, tegen 1,8 procent bij de vorige prognose. De gezondheidsindex, onder meer gebruikt om de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen te berekenen, zou dit jaar gemiddeld 2,6 procent stijgen, en volgend jaar 1,8 procent. Ook die cijfers zijn met 0,1 procentpunt naar beneden bijgesteld. Het ziet er nog steeds naar uit dat de spilindex in november opnieuw overschreden zal worden. Daardoor zouden de sociale uitkeringen in december en de wedden van het overheidspersoneel in januari met 2 procent aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De laatte overschrijding dateert van januari dit jaar. (Jonas Hamers)