Het federaal planbureau voorziet dat tegen 2023 zowat 240.000 nieuwe banen zullen worden geschapen. Dat blijkt uit het rapport van het planbureau over de economische perspectieven van 2018 tot 2023, dat Le Soir heeft ingezien. Het planbureau voorspelt 40.000 nieuwe banen elk jaar de komende zes jaar, ondanks een zwakke groei van het bbp, aldus de krant.

Bij een ongewijzigd beleid komen er dus 240.000 banen bij tussen 2018 en 2023. In de privésector gaat het met een toename van 176.000 banen, het aantal zelfstandigen neemt toe met 54.000 en het aantal ambtenaren met 10.000, staat in het rapport. Die toename komt door maatregelen voor de werkgelegenheid, maar ook de vergrijzing waardoor heel wat plaatsen vrijkomen en het positieve migratiesaldo.

Nog volgens het planbureau zal de groei van het bbp vertragen tot 1,3 procent in 2023. 'Ik geloof dat we de standaarden van 1,8 tot 2 procent moeten vergeten, die we in het algemeen hebben gekend', aldus Philippe Ledent, econoom bij ING. Volgens de econoom is het 'duidelijk' dat er geen begrotingsevenwicht zal worden gehaald. 'Een groot deel van ons structureel tekort is gelinkt aan de impact van de vergrijzing op de publieke financiën.'

Het federaal planbureau voorziet dat tegen 2023 zowat 240.000 nieuwe banen zullen worden geschapen. Dat blijkt uit het rapport van het planbureau over de economische perspectieven van 2018 tot 2023, dat Le Soir heeft ingezien. Het planbureau voorspelt 40.000 nieuwe banen elk jaar de komende zes jaar, ondanks een zwakke groei van het bbp, aldus de krant.Bij een ongewijzigd beleid komen er dus 240.000 banen bij tussen 2018 en 2023. In de privésector gaat het met een toename van 176.000 banen, het aantal zelfstandigen neemt toe met 54.000 en het aantal ambtenaren met 10.000, staat in het rapport. Die toename komt door maatregelen voor de werkgelegenheid, maar ook de vergrijzing waardoor heel wat plaatsen vrijkomen en het positieve migratiesaldo.Nog volgens het planbureau zal de groei van het bbp vertragen tot 1,3 procent in 2023. 'Ik geloof dat we de standaarden van 1,8 tot 2 procent moeten vergeten, die we in het algemeen hebben gekend', aldus Philippe Ledent, econoom bij ING. Volgens de econoom is het 'duidelijk' dat er geen begrotingsevenwicht zal worden gehaald. 'Een groot deel van ons structureel tekort is gelinkt aan de impact van de vergrijzing op de publieke financiën.'