De accountants zeggen vast te stellen dat de belastingcontroleurs van hogerhand duidelijke instructies hebben gekregen om zonder medelijden boetes van 309 procent te heffen op kosten die door bedrijven worden ingebracht, maar moeilijk of niet verantwoord kunnen worden. Daarbij worden vooral uitgaven 'van alle aard' geviseerd die mogelijk voor privé-doeleinden dienen, zoals etentjes, reizen, relatiegeschenken, gsm- of autokosten. "Dit komt bovenop de talrijke andere maatregelen om ondernemers te pesten", vindt Eddy Claesen van het gelijknamige accountantskantoor in Genk. "Zoals de 'jaloezietaks' op duurdere bedrijfswagens, de jacht op managementvennootschappen, de rechtsonzekerheid in de successieplanning, enzovoort. Mijn collega's en ik staan perplex over de hardheid waarmee wordt opgetreden. Er zijn momenteel bedrijven die door de monsterboetes zonder pardon tot de doodstraf worden veroordeeld. Het lijkt wel alsof zij die nog hard willen werken in deze economisch moeilijke tijden, vogelvrij worden verklaard." De initiatiefnemers zeggen duidelijk dat misbruik, echte fraude én pure diefstal ontoelaatbaar zijn. "Maar ineens de spelregels veranderen en een plotse inquisitie naar het verleden voeren, is ontoelaatbaar." Vandaar de petitie op www.stopdefiscaleonzin.be. Er is ook een forum aan gekoppeld waar ondernemers hun ervaringen kunnen delen. (OSN)

De accountants zeggen vast te stellen dat de belastingcontroleurs van hogerhand duidelijke instructies hebben gekregen om zonder medelijden boetes van 309 procent te heffen op kosten die door bedrijven worden ingebracht, maar moeilijk of niet verantwoord kunnen worden. Daarbij worden vooral uitgaven 'van alle aard' geviseerd die mogelijk voor privé-doeleinden dienen, zoals etentjes, reizen, relatiegeschenken, gsm- of autokosten. "Dit komt bovenop de talrijke andere maatregelen om ondernemers te pesten", vindt Eddy Claesen van het gelijknamige accountantskantoor in Genk. "Zoals de 'jaloezietaks' op duurdere bedrijfswagens, de jacht op managementvennootschappen, de rechtsonzekerheid in de successieplanning, enzovoort. Mijn collega's en ik staan perplex over de hardheid waarmee wordt opgetreden. Er zijn momenteel bedrijven die door de monsterboetes zonder pardon tot de doodstraf worden veroordeeld. Het lijkt wel alsof zij die nog hard willen werken in deze economisch moeilijke tijden, vogelvrij worden verklaard." De initiatiefnemers zeggen duidelijk dat misbruik, echte fraude én pure diefstal ontoelaatbaar zijn. "Maar ineens de spelregels veranderen en een plotse inquisitie naar het verleden voeren, is ontoelaatbaar." Vandaar de petitie op www.stopdefiscaleonzin.be. Er is ook een forum aan gekoppeld waar ondernemers hun ervaringen kunnen delen. (OSN)