Op 13 februari stemden ongeveer negen op de tien van de 655 stemmende werknemers tegen het herstructureringsvoorstel van de directie. Ook bleken bijna zeven op de tien werknemers bereid tot staken om een beter plan te bekomen. De afgelopen week heeft een beperkte groep uit de ondernemingsraad afdeling per afdeling de plannen herbekeken. Dinsdag vond opnieuw een bijzondere ondernemingsraad plaats. Daaruit kwam een nieuw directievoorstel dat donderdag vanaf 15.30 uur wordt voorgelegd, met nadien een stemming. "Er is de laatste dagen en ook sinds de actie bij de Staten-Generaal van de Media intens onderhandeld en er zijn een aantal aanpassingen gebeurd", zegt Hans Schippers, secretaris voor BBTK. "Maar nu is er geen onderhandelingsmarge meer. De vraag aan het personeel zal daarom ook concreter worden gemaakt dan de vorige keer: 'wordt het werk neergelegd of niet? '" "Meer details over het voorstel vrijgeven kan voorlopig niet, omdat het aan het personeel is om te oordelen. Ook of de wijzigingen substantieel zouden zijn of niet, kan ik niet zeggen. Die interpretatie maken is een voorrecht voor het personeel", aldus nog Schippers. Rik Van Reeth (LBC-NVK) bevestigt de timing en het feit dat er intensief gepraat werd, maar wil geen details kwijt over de stemming. (Belga)

Op 13 februari stemden ongeveer negen op de tien van de 655 stemmende werknemers tegen het herstructureringsvoorstel van de directie. Ook bleken bijna zeven op de tien werknemers bereid tot staken om een beter plan te bekomen. De afgelopen week heeft een beperkte groep uit de ondernemingsraad afdeling per afdeling de plannen herbekeken. Dinsdag vond opnieuw een bijzondere ondernemingsraad plaats. Daaruit kwam een nieuw directievoorstel dat donderdag vanaf 15.30 uur wordt voorgelegd, met nadien een stemming. "Er is de laatste dagen en ook sinds de actie bij de Staten-Generaal van de Media intens onderhandeld en er zijn een aantal aanpassingen gebeurd", zegt Hans Schippers, secretaris voor BBTK. "Maar nu is er geen onderhandelingsmarge meer. De vraag aan het personeel zal daarom ook concreter worden gemaakt dan de vorige keer: 'wordt het werk neergelegd of niet? '" "Meer details over het voorstel vrijgeven kan voorlopig niet, omdat het aan het personeel is om te oordelen. Ook of de wijzigingen substantieel zouden zijn of niet, kan ik niet zeggen. Die interpretatie maken is een voorrecht voor het personeel", aldus nog Schippers. Rik Van Reeth (LBC-NVK) bevestigt de timing en het feit dat er intensief gepraat werd, maar wil geen details kwijt over de stemming. (Belga)