AMP had enkele jaren geleden de transportkosten voor de persverkopers eenzijdig verhoogd, van 103 naar 219 euro per maand. In mei van dit jaar oordeelde het hof van beroep in Brussel dat AMP misbruik maakte van zijn machtspositie en vroeg het bedrijf de kosten aan te passen. Volgens de eisende partijen is dat arrest echter niet nageleefd en vroegen ze daarom dwangsommen. De rechter ging in op die vraag, aldus Unizo. De dwangsom bedraagt 3.000 euro per dag met een maximum van 2 miljoen euro. De maatregel gaat in vanaf 1 december, als de distributeur ook maar één dag één lid van de persverkopers te veel zou aanrekenen. Het hof van beroep legde AMP geen precies transportbedrag op, maar legde wel een aantal criteria vast waarmee rekening moet worden gehouden. Bij AMP reageert men verrast op de veroordeling. "Wij waren ervan overtuigd dat we het arrest van mei wel naleefden", aldus Tom Vermeirsch. Het bedrijf beraadt zich nu over zijn strategie. De rekening dreigt bovendien nog verder op te lopen voor AMP. Bijna 800 leden van de beroepsverenigingen hebben ook een collectieve vordering ingediend bij de Brusselse handelsrechtbank voor de te veel betaalde transportkosten. De som loopt op tot meer dan 6.000 euro per dagbladhandelaar, of samen ruim 5 miljoen euro. Het is nu afwachten of de handelsrechter hierop ingaat. (Belga)

AMP had enkele jaren geleden de transportkosten voor de persverkopers eenzijdig verhoogd, van 103 naar 219 euro per maand. In mei van dit jaar oordeelde het hof van beroep in Brussel dat AMP misbruik maakte van zijn machtspositie en vroeg het bedrijf de kosten aan te passen. Volgens de eisende partijen is dat arrest echter niet nageleefd en vroegen ze daarom dwangsommen. De rechter ging in op die vraag, aldus Unizo. De dwangsom bedraagt 3.000 euro per dag met een maximum van 2 miljoen euro. De maatregel gaat in vanaf 1 december, als de distributeur ook maar één dag één lid van de persverkopers te veel zou aanrekenen. Het hof van beroep legde AMP geen precies transportbedrag op, maar legde wel een aantal criteria vast waarmee rekening moet worden gehouden. Bij AMP reageert men verrast op de veroordeling. "Wij waren ervan overtuigd dat we het arrest van mei wel naleefden", aldus Tom Vermeirsch. Het bedrijf beraadt zich nu over zijn strategie. De rekening dreigt bovendien nog verder op te lopen voor AMP. Bijna 800 leden van de beroepsverenigingen hebben ook een collectieve vordering ingediend bij de Brusselse handelsrechtbank voor de te veel betaalde transportkosten. De som loopt op tot meer dan 6.000 euro per dagbladhandelaar, of samen ruim 5 miljoen euro. Het is nu afwachten of de handelsrechter hierop ingaat. (Belga)