In plaats van bijna 600.000 euro per jaar zal hij jaarlijks iets minder dan 300.000 euro krijgen. De restholding en haar ex-topman sloten daar een dading over. Dat de Fransman na het debacle van de financiële groep zijn royale pensioen kon behouden, deed in Frankrijk en België veel stof opwaaien. Dexia bekeek of de pensioenovereenkomst kon ontbonden worden, maar dat bleek niet zo vanzelfsprekend. Uiteindelijk werd een akkoord buiten de rechtbank bereikt. Volgens een bron zou een juridische procedure meer hebben gekost dan wat men financieel gerecupereerd zou hebben. (MVL)

In plaats van bijna 600.000 euro per jaar zal hij jaarlijks iets minder dan 300.000 euro krijgen. De restholding en haar ex-topman sloten daar een dading over. Dat de Fransman na het debacle van de financiële groep zijn royale pensioen kon behouden, deed in Frankrijk en België veel stof opwaaien. Dexia bekeek of de pensioenovereenkomst kon ontbonden worden, maar dat bleek niet zo vanzelfsprekend. Uiteindelijk werd een akkoord buiten de rechtbank bereikt. Volgens een bron zou een juridische procedure meer hebben gekost dan wat men financieel gerecupereerd zou hebben. (MVL)