De Trends Gazellen worden geselecteerd op basis van een analyse van alle bedrijven uit de Trends Top 100.000. We rangschikken de bedrijven naar groei van de omzet, personeelsbestand en cashflow. We bekijken daarbij de groei over vijf jaar. Voor de editie 2013 van de Trends Gazellen vergelijken we 2011 met 2007.

Er zijn wel minimumvoorwaarden. Het bedrijf moet minstens vijf jaar oud zijn en in 2011 ten minste twintig werknemers op de loonlijst hebben gehad. De groei van omzet, personeelsbestand en cashflow berekenen we zowel in absolute als procentuele cijfers, wat zes scores oplevert. Die zes scores tellen wij op. Hoe kleiner de totaalscore, hoe hoger op de rangschikking. Puur theoretisch heeft een bedrijf dat voor de zes criteria het best scoort, zes punten.
We werken met aparte lijsten voor de vijf Vlaamse provincies en voor Brussel, waarbij we telkens opdelen in grote, middelgrote, en kleine bedrijven. De 100 snelste groeiers bij de grote bedrijven - met een omzet van meer dan 10 miljoen euro in startjaar 2007 - mogen zich Grote Gazelle noemen. De 75 snelste groeiers bij de middelgrote bedrijven - met een omzet tussen 1 en 10 miljoen euro in het startjaar - worden de Middelgrote Gazellen. De 25 snelste groeiers bij de kleine bedrijven - met een omzet of brutomarge van minder dan 1 miljoen - zijn de Kleine Gazellen.

De Trends Gazelle die, in zijn grootteklasse, de provinciale of Brusselse lijst aanvoert, wordt kandidaat-ambassadeur. De snelste groeier zijn is niet voldoende. Een kandidaat-ambassadeur moet operationeel onafhankelijk zijn. Een dochter van een buitenlandse onderneming komt bijvoorbeeld niet in aanmerking. Een bedrijf dat kandidaat-ambassadeur is geworden, moet drie jaar wachten eer het dat opnieuw kan worden.

Met vijf Vlaamse provincies en Brussel komen we aan zes kandidaat-ambassadeurs per grootteklasse. De zes worden naast elkaar gelegd, en de snelste groeier krijgt de titel Trends Gazellen Ambassadeur in zijn grootteklasse. De bekendmaking van de Ambassadeurs gebeurt op een evenement in Brussel op 21 maart. Een week later leest u in Trends de portretten van de drie Ambassadeurs.

Meer info op www.trendsgazellen.be

De Trends Gazellen worden geselecteerd op basis van een analyse van alle bedrijven uit de Trends Top 100.000. We rangschikken de bedrijven naar groei van de omzet, personeelsbestand en cashflow. We bekijken daarbij de groei over vijf jaar. Voor de editie 2013 van de Trends Gazellen vergelijken we 2011 met 2007.Er zijn wel minimumvoorwaarden. Het bedrijf moet minstens vijf jaar oud zijn en in 2011 ten minste twintig werknemers op de loonlijst hebben gehad. De groei van omzet, personeelsbestand en cashflow berekenen we zowel in absolute als procentuele cijfers, wat zes scores oplevert. Die zes scores tellen wij op. Hoe kleiner de totaalscore, hoe hoger op de rangschikking. Puur theoretisch heeft een bedrijf dat voor de zes criteria het best scoort, zes punten. We werken met aparte lijsten voor de vijf Vlaamse provincies en voor Brussel, waarbij we telkens opdelen in grote, middelgrote, en kleine bedrijven. De 100 snelste groeiers bij de grote bedrijven - met een omzet van meer dan 10 miljoen euro in startjaar 2007 - mogen zich Grote Gazelle noemen. De 75 snelste groeiers bij de middelgrote bedrijven - met een omzet tussen 1 en 10 miljoen euro in het startjaar - worden de Middelgrote Gazellen. De 25 snelste groeiers bij de kleine bedrijven - met een omzet of brutomarge van minder dan 1 miljoen - zijn de Kleine Gazellen. De Trends Gazelle die, in zijn grootteklasse, de provinciale of Brusselse lijst aanvoert, wordt kandidaat-ambassadeur. De snelste groeier zijn is niet voldoende. Een kandidaat-ambassadeur moet operationeel onafhankelijk zijn. Een dochter van een buitenlandse onderneming komt bijvoorbeeld niet in aanmerking. Een bedrijf dat kandidaat-ambassadeur is geworden, moet drie jaar wachten eer het dat opnieuw kan worden. Met vijf Vlaamse provincies en Brussel komen we aan zes kandidaat-ambassadeurs per grootteklasse. De zes worden naast elkaar gelegd, en de snelste groeier krijgt de titel Trends Gazellen Ambassadeur in zijn grootteklasse. De bekendmaking van de Ambassadeurs gebeurt op een evenement in Brussel op 21 maart. Een week later leest u in Trends de portretten van de drie Ambassadeurs. Meer info op www.trendsgazellen.be