Vandenberghe becijferde de impact van een stijging van het aantal werknemers tussen 50 en 64 jaar op de rendabiliteit van de Belgische bedrijven. Hij plaatste daarvoor de productiviteit, de toegevoegde waarde per werknemer, tegenover de loonkost. Indien het aantal 50- tot 64-jarigen met 10 procent stijgt, daalt die ratio met 1,27 procent. "Het effect is statistisch gezien significant", aldus Vandenberghe. "Het is bovendien goed mogelijk dat de impact nog wordt onderschat, omdat de tewerkstelling van 50- tot 64-jarigen in ons land zeer laag is, terwijl de leden van die leeftijdsgroep die nog actief zijn, waarschijnlijk het meest productief en/of gemotiveerd zijn." De onderzoeker concludeert dat een groter aantal oudere werknemers de winstgevendheid doet dalen in bedrijven, die uit een puur financieel oogpunt geen enkele reden hebben om 50-plussers in het bedrijf te houden. Toch is dit effect niet noodzakelijk aanwezig, zegt Vandenberghe nog, verwijzend naar de Scandinavische landen. Hij roept de regeringen en sociale partners dan ook op werk te maken van een echt "leeftijdspact". (Belga)

Vandenberghe becijferde de impact van een stijging van het aantal werknemers tussen 50 en 64 jaar op de rendabiliteit van de Belgische bedrijven. Hij plaatste daarvoor de productiviteit, de toegevoegde waarde per werknemer, tegenover de loonkost. Indien het aantal 50- tot 64-jarigen met 10 procent stijgt, daalt die ratio met 1,27 procent. "Het effect is statistisch gezien significant", aldus Vandenberghe. "Het is bovendien goed mogelijk dat de impact nog wordt onderschat, omdat de tewerkstelling van 50- tot 64-jarigen in ons land zeer laag is, terwijl de leden van die leeftijdsgroep die nog actief zijn, waarschijnlijk het meest productief en/of gemotiveerd zijn." De onderzoeker concludeert dat een groter aantal oudere werknemers de winstgevendheid doet dalen in bedrijven, die uit een puur financieel oogpunt geen enkele reden hebben om 50-plussers in het bedrijf te houden. Toch is dit effect niet noodzakelijk aanwezig, zegt Vandenberghe nog, verwijzend naar de Scandinavische landen. Hij roept de regeringen en sociale partners dan ook op werk te maken van een echt "leeftijdspact". (Belga)