De onderzoeker wijt de regionale verschillen onder meer aan conjunctuurschommelingen, de historische achtergrond, de verschillen tussen sectoren en de schaalvoordelen van economische concentratie. Het is vooral die laatste factor die "steeds meer lijkt bij te dragen tot het (voort)bestaan van regionale verschillen", aldus de onderzoeker. Reynaerts meent dan ook dat het beleid kan inspelen op randvoorwaarden die "economische agglomeratie bevoordelen", zoals binnen het kader van het SALK, het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat. Die provincie hinkt immers fel achterop ten opzichte van andere provincies als het komt op ondernemingszin, zowel in de industrie als de diensten. De hoge startersgraad in Brussel heeft veel te maken met de dominante positie die dat gewest in de dienstensector inneemt. Maar ook in de industrie is Brussel sinds 2003 aan een opmars bezig. Het Brussels gewest moet enkel Oost- en West-Vlaanderen laten vooraf gaan. Binnen de Vlaamse provincies scoort Oost-Vlaanderen, ietwat verrassend misschien, de hoogste startersgraad. Voor industrie en diensten samen gaat Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen vooraf. Antwerpen volgt, en Limburg eindigt nog lager. In alle provincies is het aantal starters sinds 1999 gestegen. Omdat de cijfers tot 2007 lopen, is er nog geen impact van de economische crisis op te merken. (Belga)

De onderzoeker wijt de regionale verschillen onder meer aan conjunctuurschommelingen, de historische achtergrond, de verschillen tussen sectoren en de schaalvoordelen van economische concentratie. Het is vooral die laatste factor die "steeds meer lijkt bij te dragen tot het (voort)bestaan van regionale verschillen", aldus de onderzoeker. Reynaerts meent dan ook dat het beleid kan inspelen op randvoorwaarden die "economische agglomeratie bevoordelen", zoals binnen het kader van het SALK, het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat. Die provincie hinkt immers fel achterop ten opzichte van andere provincies als het komt op ondernemingszin, zowel in de industrie als de diensten. De hoge startersgraad in Brussel heeft veel te maken met de dominante positie die dat gewest in de dienstensector inneemt. Maar ook in de industrie is Brussel sinds 2003 aan een opmars bezig. Het Brussels gewest moet enkel Oost- en West-Vlaanderen laten vooraf gaan. Binnen de Vlaamse provincies scoort Oost-Vlaanderen, ietwat verrassend misschien, de hoogste startersgraad. Voor industrie en diensten samen gaat Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen vooraf. Antwerpen volgt, en Limburg eindigt nog lager. In alle provincies is het aantal starters sinds 1999 gestegen. Omdat de cijfers tot 2007 lopen, is er nog geen impact van de economische crisis op te merken. (Belga)