In ons land uitten werkgeversorganisaties de voorbije maanden herhaaldelijk hun ongenoegen over de hoge lasten, zoals de hoge personeelskosten. Uitlatingen van Luc Bertrand, de topman van de Antwerpse investeringsmaatschappij Ackermans & Van Haaren, dat de regering-Di Rupo "marxistisch" is, bracht zelfs een heus maatschappelijk debat op gang. Ook in Frankrijk luiden de werkgevers nu de alarmbel. Laurence Parisot van de werkgeversorganisatie Medef waarschuwde dat Frankrijk op weg is "om de zieke man van Europa te worden". Ze hief dezelfde klaagzang aan als in ons land: hoge loonlasten, inflexibele arbeidsmarkt en minachting voor ondernemers. "Als het erop aan komt te moeten kiezen tussen verschillende landen om te investeren, zullen grote buitenlandse investeerders automatisch Frankrijk uitsluiten", waarschuwde ze. "Ons land wordt elke maand wat onaantrekkelijker, terwijl de buurlanden pogingen doen om wel aantrekkelijker te worden." In de Franse industrie zijn het afgelopen decennium al 700.000 banen verdwenen, analyseerde Medef. De Franse werkgevers lobbyen dan ook voor dringende hervormingen, om de loonkost te doen dalen en de arbeidsmarkt flexibeler te maken. Volgens Parisot moet de loonkost met minstens 30 miljard euro verminderen, om de kloof met Duitsland te dichten. Ze riep ook op om de rijkentaks te milderen, zoniet zou dit kunnen leiden tot een massale vlucht van bedrijfsleiders naar fiscaal gunstiger oorden, "zoals België". De Franse president Francois Hollande heeft eerder al beloofd dat hij de werkgeversbijdragen zal doen dalen, al blijft het onduidelijk hoeveel. Evenmin is duidelijk hoe dit inkomstenverlies voor de overheid zal gecompenseerd worden. Volgens de Franse krant Le Monde wordt gedacht aan een BTW-verhoging. Al zou de PS dat liever niet zien, omdat zo de koopkracht van zijn kiespubliek wordt aangetast. (JDH)

In ons land uitten werkgeversorganisaties de voorbije maanden herhaaldelijk hun ongenoegen over de hoge lasten, zoals de hoge personeelskosten. Uitlatingen van Luc Bertrand, de topman van de Antwerpse investeringsmaatschappij Ackermans & Van Haaren, dat de regering-Di Rupo "marxistisch" is, bracht zelfs een heus maatschappelijk debat op gang. Ook in Frankrijk luiden de werkgevers nu de alarmbel. Laurence Parisot van de werkgeversorganisatie Medef waarschuwde dat Frankrijk op weg is "om de zieke man van Europa te worden". Ze hief dezelfde klaagzang aan als in ons land: hoge loonlasten, inflexibele arbeidsmarkt en minachting voor ondernemers. "Als het erop aan komt te moeten kiezen tussen verschillende landen om te investeren, zullen grote buitenlandse investeerders automatisch Frankrijk uitsluiten", waarschuwde ze. "Ons land wordt elke maand wat onaantrekkelijker, terwijl de buurlanden pogingen doen om wel aantrekkelijker te worden." In de Franse industrie zijn het afgelopen decennium al 700.000 banen verdwenen, analyseerde Medef. De Franse werkgevers lobbyen dan ook voor dringende hervormingen, om de loonkost te doen dalen en de arbeidsmarkt flexibeler te maken. Volgens Parisot moet de loonkost met minstens 30 miljard euro verminderen, om de kloof met Duitsland te dichten. Ze riep ook op om de rijkentaks te milderen, zoniet zou dit kunnen leiden tot een massale vlucht van bedrijfsleiders naar fiscaal gunstiger oorden, "zoals België". De Franse president Francois Hollande heeft eerder al beloofd dat hij de werkgeversbijdragen zal doen dalen, al blijft het onduidelijk hoeveel. Evenmin is duidelijk hoe dit inkomstenverlies voor de overheid zal gecompenseerd worden. Volgens de Franse krant Le Monde wordt gedacht aan een BTW-verhoging. Al zou de PS dat liever niet zien, omdat zo de koopkracht van zijn kiespubliek wordt aangetast. (JDH)